De fire sønderjyske erhvervsråd

Hos Udviklingsråd Sønderjylland arbejder vi tæt sammen med erhvervsrådene for de fire sønderjyske kommuner for, at nå vores fælles mål for at Sønderjylland fortsat skal være et attraktivt sted at bo, arbejde og uddanne sig.

Erhvervsrådene har typisk til opgave at yde vejledning, bidrage til kompetenceudvikling, skabe netværksmuligheder samt at hjælpe med forskellige værktøjer til virksomhederne i deres kommune. Vil du gerne i kontakt med erhvervsrådet i din kommune finder du linket til deres hjemmeside herunder:

AABENRAA: Business Aabenraas formål er at skabe de bedst mulige rammer for erhvervsmæssig og befolkningsmæssig vækst - herunder styrkelse af værditilvæksten i området, jobskabelse, fastholdelse af arbejdspladser samt balancen mellem arbejdsstyrke og efterspørgsel efter arbejdskraft.

HADERSLEV: Haderslev Erhvervsråds formål er, at fremme erhvervsudviklingen, samt gøre det lettere at være erhvervsdrivende i Haderslev Kommune – ved at fokusere på innovation, viden, udsyn og oplevelse. Haderslev Erhvervsråd styrker medlemsvirksomhederne ved at tilbyde serviceydelser, herunder rådgivning, netværk, formidling, projekter og partnerskaber.

SØNDERBORG: Sønderborg Vækstråd

TØNDER: Tønder Erhvervsråds vision er, aktivt at medvirke til vækst og udvikling i Tønder Kommune i et samarbejde mellem Kommunen, erhvervslivet, detailhandlen, turisterhvervet og de større virksomheder i kommunen og vil udvikle og styrke denne udvikling med udgangspunkt i det lokale erhvervslivs ressourcer og kompetencer.