Innovation, Energi & Mekatronik

 

       Læs mere klik HER

FURGY-CLEAN Innovation.

Projektets formål er at fremme udviklingen inden for Clean Energy.

 

       Læs mere klik HER

Lean Energy Cluster (CLEAN) - LEC 2.0

Foreningen Lean Energy, Udvikling Fyn, Udviklingsråd Sønderjylland, Danish Energy Solutions og Grøn Erhvervsvækst bidrager i fælleskab til at udvikle den nationale energieffektiviseringsklynge Lean Energy Cluster, som er forankret i Region Syddanmark. Foreningen Lean Energy har ansat et sekretariat – klyngesekretariatet, der betjener klyngens medlemmer og har ansvar for gennemførelse af projekter og den dertil hørende økonomi.

-------------------------------------------------------------------


 

         Læs mere klik HER

eMOTION - elektromobilitet i grænselandet

Elektromobilitet kan være med til at løse transportsektorens klima- og miljøudfordringer. Konvertering af køretøjer til elektrisk drift gør det således muligt at forsyne store dele af transportsektoren med 'grøn elektricitet'. Det giver mindre udledning af drivhusgasser, ligesom det reducerer luftforureningen og støjbelastningen, som vi kender fra forbrændingsmotorer. 

-------------------------------------------------------------------
 

         Læs mere klik HER

AutoSyd - automatisering i Sønderjylland

Formålet er at tilbyde små og mellemstore syddanske produktionsvirksomheder en struktureret og kompetent støtte til afklaring og udvikling af automationsløsninger. Indsatsen understøtter derigennem fastholdelse af produktionsarbejdspladser. 

 

-------------------------------------------------------------------
 

          Læs mere klik HER

FURGY - Future Renewable Energy

FURGY var et dansk-tysk Interreg projekt som køret fra 2009-2012 og blev ledet af UdviklingsRåd Sønderjylland, IHK Flensburg, Syddansk Universitet og Flensborg Universitet. Iflg. Wolfgang Gerstberger, lektor ved Insitut for Marketing & Management ved Syddansk Universitet har skrevet denne gode kronik der beskriver 4 mulige scenarier for grænselandet og mulighederne indenfor fremtidens energi.