Organisering, formål og vedtægter


UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et privat-offentligt samarbejde, hvor partnere i fællesskab arbejder for en dynamisk udvikling, således at Sønderjylland er et attraktivt sted at:
 

  •  bo, arbejde og uddanne sig.
     
  •  drive og udvikle private og offentlige virksomheder
     
  •  forretningsudvikle ideer
     

Download Udviklingsråd Sønderjyllands vedtægter

 

Organisering
 

URS er siden 2009 forankret i en frivilig forening med Udviklingsrådets 26 medlemmer som foreningens overordnede myndighed.

URS ledes af et formandskab (bestyrelse) på 2 personer, der skal bestå af en formand fra erhvervslivet og en næstformand valgt blandt en af de 4 sønderjyske borgmestre
 
 
Nuværende formandskab:
 
Formand Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk amba
 
Næstformand, Borgmester H.P. Geil, Haderslev Kommune

 

Se nuværende URS medlemmer http://www.soenderjylland.dk/Rådsmedlemmer-1046.aspx 
 

Finansiering


URS arbejdet sker ud fra årlige budgetter, der tilstræbes finansieret med 50 % fra de 4 sønderjyske kommuner og 50 % fra fonde, organisationer og virksomheder.