Resultater på 3 indsatsområder

Eksempler på foreningens resultater; Erhvervsklynger

•Etablering af energiklynge ”Lean Energy Cluster” i Sønderborg (i dag CLEAN) med første projekt på 58 mio. kroner. (2010)
 
•Medvirkende til etablering og drift af dansk-tysk projekt FutureRenewableEnergy (FURGY) til i alt 5.9 mio. kr. (2009-2011)
 
•Hjælp til projekt Hybrid-elektrisk skraldebil med 6 mio. kr. fra Fornyelsesfonden (2012). Se http://www.banke.pro
 
•Udvikling og etablering af dansk-tysk projekt eMotion om udvikling af elektromobilitet mellem to SDU institutter og tre tyske Universiteter/Faghøjskoler. Projektet havde en volumen på 1.9 mio. EUR i perioden (2012-2015), og affødte følgende nye projekter:
•Udvikling af projekt eMoCrane med EUDP tilsagn på 5.6 mio. kr. (2012-2015)
•Udvikling af projekt Smart Trolley og ansøgning til EU Vækstforum (2014-2015)
•Udvikling af projekt AutoTurf og ansøgning til Markedsmodningsfonden/EU Vækstforum (2014-2015)
•Udvikling af projekt Power Elektronik Center som dansk-tysk projekt PE Region, bevilget med 4.4 mio. EUR juni 2015.
(Sep 2015, det bevilgede projekt er overdraget til Sønderborg Vækstråd.)
 
•Medvirkende til udvikling af det dansk-tysk projekt FURGY CLEAN Innovation, bevilget med 3.2 mio. EUR (sep. 2015)
 
•Udvikling og etablering af automatiseringsprojektet, AutoSyd, (2013-2015). 50 sønderjyske virksomheder fik afklaret muligheder for automatisering, heraf investerede 9 virksomheder efterfølgende i øget automatisering (COWI evaluering 2015)
•Udvikling af det dansk-tyske automatiseringsprojekt InProReg, med 12 partnere (2014-2015). Projekt blev videreudviklet fra Sønderborg Vækstråd fra efteråret 2015 og bevilget december 2016 med projektsum på 3.2 mio. EUR.
 
•Etablering og drift af et Velfærdsteknologisk netværk; VT Syd med de fire sønderjyske kommuner, UC SYD, SOSU SYD og Sygehus Sønderjylland (2012-2016). Bistået over 20 virksomheder med sparring, test og udvikling.
•Udviklet og indsendt det dansk-tyske Velfærdsteknologi projekt, eWeC, med 6 partnere til 1.5 mio. EUR (2015-2016). Projektet er på stand-by, da 1 dansk og 1 tysk partner trak sig i november 2016.
 
•Medvirkende til etablering og drift af dansk-tysk projekt Cross Border Logistics (CB Log) til i alt 6.5 mio. kr. (2009-2011)
•Medvirkende til udviklet og bevilling af projekt om udvikling af lagerfaciliteter i Padborg området. 0.5 mio. kr. i støtte (2016)
 
•Udvikling og etablering af BIG Data projekt ved SDU Sønderborg til 0.7 mio. kr. (2014)
 
•Medvirkende til etablering af sønderjysk deltagelse for 3 mio. kr. i projekt Spirende Fødevareoplevelser (2015-2019)
•Medvirkende til bevilling på 0.7 mio. kr. til branding af sønderjyske fødevarer i foreningen Sønderjyske Fristelser (2007-2009)
 

 

 

Eksempler på foreningens resultater; Rammebetingelser

•Etablering af dansk-tysk Transportkommission (2011)
•Medvirket til etablering og gennemførsel af ”Vestdialog”-konference og ”Dageböll erklæring”, om sammenhængende vestlig vejforbindelse mellem Danmark og Tyskland i Jyllands Korridoren, fra Hærvejsmotorvej til vestlig Elb-tunnel (2015)
•Leveret URS vision, ”Porten til Europa – infrastrukturudviklingen i Jyllands Korridoren” (juni 2013/okt. 2014)
•Inspireret Flensborg By til undersøgelse af vestlig banegård i deres analyse af byens offentlige transport (2013-2016).
•Bidraget til politisk opmærksomhed på kombi-terminalen i Padborg samt inddragelse i projekt FOOD Port (2010-2012).
 
•Medvirket til bedre vilkår for bioenergi; bioethanol (2006-2009) og biogas (2009-2012)
•Etableret undersøgelse af biomassegrundlag for Tønder Biopark med EU bevilling på 0.6 mio. kr. (2009)
•Leveret URS notatet ,”Det sønderjyske landbrugs- og fødevareerhverv” (2014).
•Etableret Bioenergiprojekt med støtte fra EU/Vækstforum på 250.000 kr., 5 delprojekter, konferencer/seminarer (2008-2009)
•Ideudvikling og igangsættelse af udviklings- og uddannelsesprojektet ”GoZero”, hvor studerende fra SDU, EUC SYD og Gråsten Landbrugsskole udvikler energieffektive løsninger med Gråsten Landbrugsskoles landbrug som ”testområde”. (2016)
 
•Medvirket til beslutning om placering af Udbetaling Danmark i Haderslev med 100 arbejdspladser (2010)
•Leveret URS notatet, ”Statslige arbejdspladser i Sønderjylland” (2012-2014)
•Fælles opbakning til statslige arbejdspladser, senest SKAT i Tønder (2016)
 
Undersøgelse af adgangen til kapital blandt 80 sønderjyske virksomheder (2014)
 
•Etableret og gennemført tværkommunalt kompetenceudviklingsforløb for 100 medarbejdere i anvendelse af Velfærdsteknologi (2014)
 
•Gennemført ”Industrivejlederdag” med 40 vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning og 20 virksomheder. (2015)
 

Deltagelse i pilotprojekt ”Partnerliv” om ægtefællejob. 13 af de 30 medflyttende ægtefæller, der er kontakt til, er pt. i beskæftigelse eller uddannelse (2016)

 

Eksempler på foreningens resultater; Relationer, synlighed og økonomi

•Bidraget til øget samarbejde med de fire sønderjyske erhvervsråd; Sønderborg Vækstråd, Business Aabenraa, Haderslev Erhvervsråd samt Tønder Erhvervsråd (2008-)
 
•Bidraget til øget samarbejde med de fire sønderjyske kommuners koordinationsudvalg: Borgmestre, viceborgmestre og kommunaldirektører i kommunerne: Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder (2007-)
 
•Bidraget til udvikling af dansk-tyske strategier hos hhv. Land Schleswig-Holstein & Region Syddanmark (2009-)
 
•Bidraget til udvikling af Region Syddanmarks strategier for landsdelen Sønderjylland herunder sparring til Region Syddanmarks samarbejde med Land Schleswig-Holstein (2007-)
 
•Etablering af dansk-tysk erhvervs topledernetværk, Business Forum, i samarbejde med Industri- og Handelskammeret i Flensborg (2010-). Her mødes 14 danske og 14 tyske erhvervsledere for at drøfte fælles muligheder og udfordringer.
 
•Synliggørelse af landsdelen;
-I fire ud af seks Top 5 placeringer blandt 58 kolleger i Dansk Erhvervsfremme, målt på mediesynlighed i danske medier (2015)
-Over 11.500 unikke årlige besøg i 2015 og 2016 på URS hjemmeside; www.soenderjylland.dk
-Udvikling og partner i det nordeuropæiske el-bil rally (2011-2014 samt igen fra 2017). Se http://www.emobil-rallye.com/
 
•URS præsenteret som 1 af 9 danske Business Regions hos Kommunernes Landsforening http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Erhvervs--og-regionaludvikling/Business-regions/ (2016)

Økonomi:
•Foreningen UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) har fra etableringen drevet foreningens aktiviter på baggrund af sponsorater fra de fire sønderjyske kommuner: Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder samt det tidligere Sønderjyllands Amt. Dertil kommer sponsorater fra Bitten og Mads Clausens Fond, SydEnergi, Toosbuys Fond, Sydbank, BHJ Fonden, EUC Syd, det sønderjyske Landbrugsråd, EY(KPMG) samt HP Therkelsen A/S.
 
•URS har med seneste Årsrapport 2015 et overført resultat på 0.7 mio. kr. samt en positiv egenkapital.
 
•URS har siden 2009 været medvirkende til etablering af erhvervsudviklingsprojekter i landsdelen for anslået over 120 mio. kroner.