Statslige arbejdspladser

URS arbejder for en fælles sønderjysk strategi og på en udvikling af værktøjer til at fremme og bevare samspillet mellem statslige og private arbejdspladser i Sønderjylland.

I februar 2013 blev der i Det Sønderjyske Koordinationsudvalg godkendt et kommissorium for opgaven, og nedsat en styregruppe bestående af koordinationsudvalget selv. Styregruppen tager afsæt i følgende opgaver:

  • Beskrivelse af erhvervspolitiske argumenter
  • Opbygge og vedligeholde data
  • Styrke relationer til eksisterende og mulige statslige arbejdspladser
  • Involvere statslige arbejdspladser i URS' aktiviteter og netværk
  • Præsentere emnet for de syd- og sønderjyske politikere, herunder på de halvårlige URS møder med MF'ere
  • Koordinere indsatsen med andre aktører som Region Syddanmark, KKR og KL mfl.