Nyheder

› Nyhedsbrev, sommer 2017

Nyt fra UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), sommer ...


Statslige arbejdspladser

URS arbejder for en fælles sønderjysk strategi og på en udvikling af værktøjer til at fremme og bevare samspillet mellem statslige og private arbejdspladser i Sønderjylland.

I februar 2013 blev der i Det Sønderjyske Koordinationsudvalg godkendt et kommissorium for opgaven, og nedsat en styregruppe bestående af koordinationsudvalget selv. Styregruppen tager afsæt i følgende opgaver:

  • Beskrivelse af erhvervspolitiske argumenter
  • Opbygge og vedligeholde data
  • Styrke relationer til eksisterende og mulige statslige arbejdspladser
  • Involvere statslige arbejdspladser i URS' aktiviteter og netværk
  • Præsentere emnet for de syd- og sønderjyske politikere, herunder på de halvårlige URS møder med MF'ere
  • Koordinere indsatsen med andre aktører som Region Syddanmark, KKR og KL mfl.