Nyheder

› Nyhedsbrev, sommer 2017

Nyt fra UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), sommer ...


Uddannelse

URS' arbejde indenfor uddannelse er i tråd med formålet om, at skabe bedre rammebetingelser for Sønderjylland. URS sætter fokus på barrierer og udfordringer i erhvervsklyngers behov, som f.eks. kan være infrastruktur eller netop uddannelse/kvalificeret arbejdskraft 

På  uddannelsesområdet har URS gennemført større udviklingsprojekter og møder om mulige udviklingsprojekter med SDU, EUC Syd og UC syd. Samarbejdet er i dette tilfælde knap så meget rettet mod rammebetingelserne, men mere mod de aktiviteter, vi igangsætter i erhvervsklyngeudviklingen.


Der undersøges løbende sønderjyske virksomheders muligheder for at få adgang til kompetencer på videregående niveau, f.eks. indenfor logistik/supply chain management, effektelektronik eller e-handel.

For yderligere oplysninger kontakt Direktør Claus Schmidt, UdviklingsRåd Sønderjylland, mobil 29 68 50 76