Velfærdsteknologi

 

Netværket VelfærdsTeknologi Syd (VT Syd) understøtter de fire sønderjyske kommuners fokus og arbejde indenfor velfærdsteknologi, hvor Sygehus Sønderjylland også indgår som en naturlig og vigtig partner. Officielt startede VT Syd netværket pr. 1. januar 2012 og styregruppen for netværket består, udover URS, af de fire Sundhedsdirektører.

Netværket fungerer som bindeled mellem offentlige og private aktører, herunder virksomheder, videnscentre, uddannelsesinstitutioner m.v..
VT Syd koordinerer igangsætning af projekter og udvikler en fælles erfaringsplatform, der kan styrke én struktureret implementering af ny velfærdsteknologi i de fire sønderjyske kommuner. Netværket inddrager yderligere bl.a. viden og strategi fra arbejdet i Region Syddanmarks Sundhedsstrategiske Forum, WelfareTech samt fra aktører i Nordtyskland.

Baggrund for projektet

Velfærdsdanmark står foran store udfordringer i forhold til både de menneskelige og økonomiske ressourcer. Derfor er der på sundhedsområdet behov for innovation samt inddragelse af velfærdsteknologi.

Indenfor sundheds- og omsorgsområdet handler det således helt konkret om at finde løsninger, hvor teknologien gør os bedre i stand til at servicere og håndtere nogle borgeres behov på afstand for at frigøre ressourcer til de plejende behov. En meget vigtig gevinst er her, at nogle borgere med anvendelse af velfærdsteknologi opnår en langt større frihed og selvstændighed. Målet er at skabe samspil mellem branchens offentlige og private aktører i Sønderjylland, samt at skabe lokale test- og udviklingsmuligheder.

 

Definition af velfærdsteknologi

Ordet velfærdsteknologi rummer meget og der findes ikke som sådan en klar definition eller afgrænsning. VT Syd har derfor valgt at fokusere og definerer velfærdsteknologien som:

”Bruger- og medarbejderorienterede teknologier, der tilvejebringer borgeren én eller flere velfærdsløsninger. Digitalisering regnes her som en velfærdsteknologi, i det omfang den inddrager borgeren, og når den digitaliserer en ydelse og ikke en administrativ arbejdsgang”

 

Projektpartnere

VT Syd består af kommunerne: Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa, Sygehus Sønderjylland, Center for Hjælpemidler og Kommunikation, DELTA samt Udviklingsråd Sønderjylland som koordinerer indsatsen i netværket.

 

Vil du vide mere?

Så er du velkommen til at kontakte projektkoordinator Tina Hansen Petersen på thp@soenderjylland.dk eller på tlf.: +45 7333 1344/ +45 4034 3666

 


Historik over URS' arbejde med velfærdsteknologi

URS’ arbejde med Velfærdsteknologi udspringer af projektet ”På vej mod en sundhedsklynge” fra 2006 under den daværende Mekatronik erhvervsklynge i Sønderborg samt netværket Health Cluster South – også med afsæt i Sønderborg området.

Samarbejde for lokal erhvervsfremme
Der var fokus på offentligt-privat samarbejde og erhvervsfremme for de virksomheder der ville kunne udvikle nye produkter samt netværks- og erhvervs-klyngeudvikling. Det skete i tæt samarbejde med det daværende Center for Software Innovation (i dag Delta), Sygehus Sønderjyllands forskningsafdeling samt Center for Produktudvikling på SDU i Sønderborg.

Arbejdet omfattede fx støtte til virksomhedsprojekterne; Den stærke hånd, Den intelligente seng samt et udviklingskoncept for Sygehus Sønderjylland for arbejde med innovation (internt) og samarbejde med virksomheder etc. (eksternt).

Tidligere URS velfærdsteknologi arrangementer
I juni 2009 gennemførte URS en Matchmaking på ECCO Center i Tønder med fokus på Sundheds- og velfærdsteknologi. Her gennemførtes 8 workshops med deltagelse af 90 personer fra virksomheder, kommuner og vidensinstitutioner 

- Se video her

I løbet af 2009-2010 etableredes en egentlig Syddansk Erhvervsklynge organisation, Welfare Tech Region, med afsæt i OUH samt Odense Kommune. URS deltager i et delprojekt omkring produktudvikling under Welfare Tech i perioden 2010-2012.

URS driver fortsat det lokale netværk og siden 2010 har repræsentanter for de fire sønderjyske kommuner deltaget regelmæssigt i netværksmøderne.

I foråret 2011 gennemførte URS en Matchmaking i Rødekro på vegne af Welfare Tech Region.

I 2011 drøftede det sønderjyske koordinationsudvalg et muligt tættere samarbejde om Velfærdsteknologi hvilket resulterede i etableringen af netværket i URS regi.

VT Syd netværket har herefter været operativt ved URS fra 1. januar 2012.