Partnerliv

 

Projekt PARTNERLIV - Mentor Program igangsat

Sammen med virksomheden Fiqtiv, har URS med partnerlivskonsulent Tina Hansen Petersen i spidsen, planlagt et mentorforløb med 10 veluddannede kandidater, der alle har til fælles, at deres partner/ægtefælle har et job i en sønderjysk virksomhed.

Pilotprojektet, hvor de medflyttende ægtefæller alle får tilknyttet en mentor, blev skudt i gang i starten af april med et besøg hos Siemens Flow Instruments og projektet afsluttes medio august. ”Vi kan allerede nu se en stor værdi i forhold til hele netværksdelen”, udtaler Tina Hansen Petersen. ”De kommende måneder vil byde på fællesmøder hos sønderjyske virksomhed for såvel kandidater som mentorer. Derudover vil vi afholde individuelle møder mellem mentor og kandidat. Programmets mål er at øge kandidaternes kendskab til arbejdsmarkedet i Sønderjylland og den danske arbejdskultur samt det danske sprog, så jeg har store forventninger til den kommende periode”, afslutter Tina Hansen Petersen.

     

(Billeder fra opstartsmødet april 2016)

Baggrund for projekt Partnerliv

Når et job besættes i en af de mange syddanske virksomheder, påvirker det ikke kun virksomheden og den nyansatte medarbejder. Det påvirker i ligeså høj grad medarbejderens partner og familie. Det gælder især, når ansættelsen efterfølges af en flytning. Måske er det en flytning til en ny by – til en ny region – eller endda et nyt land. Men fælles for alle er, at den nyansatte medarbejder, den medfølgende partner og de medfølgende børn pludselig står alene, oftest uden et kendskab til området og uden et netværk.

Læs mere om Partnerlivskonulenterne på WLS projektets hjemmeside: www.work-live-stay.dk 

For Tina er partnerlivsprojektet et meningsfyldt initiativ, der kan sikre vækst hos sønderjyske virksomheder: ”Jeg ser projektet som en lille håndsrækning til vores tilflyttere for at opnå bl.a. hurtigere integration på flere områder og ikke mindst i hele Sønderjylland. Når jeg tænker tilbage på min egen ankomst, kunne jeg godt selv have brugt noget tilsvarende.”

Læs mere om WLS på projektets hjemmeside HER og se hele nyheden om udnævnelserne HER.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i Partnerliv projektet og ønsker mere information? Så kontakt partnerlivskonsulent Tina Hansen Petersen på tlf.: +45 4034 3666 eller på mail: thp@soenderjylland.dk

-------------------------------------------------------------------

 

Vi kan skabe syddansk vækst, når vi samler regionens kræfter

 

Work-live-stay southern denmark er en forening, der har til formål at bidrage til at skabe bedre vækstbetingelser i Syddanmark. Det vil vi gøre ved at forbedre de syddanske virksomheders muligheder for at tiltrække, modtage og fastholde højtkvalificerede medarbejdere fra ind- og udland.

Hvad gør work-live-stay?

Kvalificerede medarbejdere er en forudsætning for vækst i alle virksomheder. For at skabe vækst i Syddanmark er det nødvendigt, at de stærkeste kræfter arbejder sammen arbejder på tværs af interesser og brancher. WLS er dén samlende regionale aktør, der binder aktørerne og indsatserne i Syddanmark sammen for at sikre høj vækst i regionen som følge af at være kendt som et område præget af attraktive job-, karriere- og bosætningsmuligheder. Vi skaber sammenhængskraft mellem de mange initiativer og aktører, der arbejder med dele af vores mission om at tiltrække, modtage og fastholde kvalificeret arbejdskraft i hele Syddanmark.

Dygtige medarbejdere er en forudsætning for succes og vækst i alle virksomheder. Fælles for mange virksomheder i Syddanmark er, at tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af de højtkvalificerede medarbejdere er en stor opgave, der kan udfordre deres vækst.

I WLS arbejder vi tæt sammen med vores medlemmer, der består af syddanske virksomheder, syddanske kommuner, Region Syddanmark og de vigtigste aktører indenfor uddannelse og opkvalificering. Vi arbejder for at forbedre syddanske virksomheders muligheder for vækst gennem tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af højtkvalificeret arbejdskraft.

I WLS arbejder vi sammen med vores medlemmer for at;

  • udvikle metoder og handlinger, der sikrer udfoldelse af vækstpotentialet på det samlede Syddanske arbejdsmarked
  • synliggøre syddanske job- og karrieremuligheder overfor arbejdstagere i ind- og udland
  • fjerne barrierer, som vanskeliggør rekruttering af nye medarbejdere – både i det offentlige og hos virksomhederne
  • forbedre vilkårene for at hele den tilflyttende familie falder til i området og dermed fastholdes til gavn for virksomhederne og lokalområderne
     

Vision og mission for work-live-stay

work-live-stay southern denmarks vigtigste rolle er at skabe samarbejder, videndeling og udviklingslaboratorier sammen med og på tværs af virksomheder, kommuner, erhvervsfremmeorganisationer, uddannelsesinstitutioner og mange andre aktører. Kun derved kan vi arbejde sammen om ét stærkt syddansk arbejdsmarked. Med vækst og udvikling. Vi rækker efter stjernerne på talenthimlen!

Vision
Syddanmark er en region med høj vækst i såvel indkomst som beskæftigelse fordi Syddanmark og syddanske virksomheder er kendt for attraktive job-, karriere- og bosætningsmuligheder.

Mission
At forbedre syddanske virksomheders muligheder for at vækste, ved at sikre optimale rammer for tiltrækning og fastholdelse af højtkvalificeret arbejdskraft, således at den nødvendige arbejdskraft er til rådighed.

Hvem har glæde af work-live-stay?

work-live-stay southern denmark arbejder for og med alle syddanske virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner, regionen og andre aktører for hvem den højtkvalificerede arbejdskraft er et omdrejningspunkt. Vi leverer viden, sparring og koordinerede indsatser til og mellem de rammesættende indsatser, der iværksættes med formålet om at styrke Syddanmarks position som et vækstcentrum, med fokus på både ind- og udland.

Hvem står bag work-live-stay?

work-live-stay southern denmark blev stiftet den 9. november 2012 i et samarbejde mellem private virksomheder, syddanske kommuner og Region Syddanmark. Der er mange stærke kræfter bag WLS. Mere end 60 virksomheder, kommuner og organisationer har allerede vurderet, at et medlemsskab kan være vejen til vækst.