Business Region Sønderjylland

Business regions opstår fordi det øgede samarbejde på tværs af kommunegrænser og andre skel, er med til at styrke det samlede gode i hele regionen hvor de involverede parter indgår.

UdviklingsRåd Sønderjylland udgør med andre ord: Business Region Sønderjylland.
Foreningens arbejde sker sammen med de 4 sønderjyske kommuner, og en række virksomheder placeret i Sønderjylland.
Med denne motor er det muligt at skabe vækst og udvikling i forskellige brancher på tværs af forskellige typer af organisationer og virksomheder.

Sønderjylland er et godt sted at
– Leve
– Arbejde og
– Vokse