Month: marts 2009

URS møder Trafikudvalg

URS møder TrafikudvalgLæs materiale fra mødet  Som et led i UdviklingsRåd Sønderjyllands (URS) arbejde for at forbedre veje og jernbaner, i Jyllands Korridoren, møder URS folketingets trafikudvalg på Christiansborg, den 26. marts 2009. Forud ligger 2 års fokus på udfordringerne i syddanmark på veje og jernbaner. Emnet er belyst ved 2 dansk-tyske infrastrukturkonferencer i maj 2008 samt december…