admin

Infrastruktur-konference 2008 i Flensburg

Infrastruktur-konference 2008 i Flensburg

Lars Barfoed vil se på dansk-tysk regeringsaftale på Jyllands Korridoren!

UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) og IHK Flensborg gennemførte den 15. december 2008 den anden Infrastrukturkonference. Denne gang i Flensborg.

På mødet blev det fra tysk side foreslået at nedsætte en kommission der skal kortlægge udfordringerne på veje og jernbaner i Jyllands Korridoren i den dansk-tyske grænseregion. for dernæst at sikre en koordinering af danske og tyske investeringer.

Trafikminister Lars Barfoed fandt ideen spændende, men ville dog lige tænke over hvordan det kunne gribes an.

Læs deltagerlisten HER

Læs Hans Kirks oplæg HER

Læs Lars Barfoed’s tale HER

Fra efterårets arbejde med infrastruktur

Læs URS oplægget til de syd og sønderjyske folketingspolitikere, samt trafikordførere på Christiansborg i oktober 2008, HER

FAKTA

Læs URS præsentationen fra møde med Trafik – og Erhvervsudvalg, 21. februar 2008 her!

Læs “Jyllands Korridoren – porten til Europa” baggrundsnotat om Infrastruktur her!

Læs supplerende oplysninger fra FORCE TECHNOLOGY HER

Yderligere oplysninger, kontakt Claus Schmidt, mobil 29685076 eller mail cs@soenderjylland.dk


Stærkt URS-hold mødte Trafik- og Erhvervsudvalget på Christiansborg

Stærkt URS-hold mødte Trafik- og Erhvervsudvalget på Christiansborg

Sydjysk trafik er en national udfordring!
Torsdag den 21. februar var UdviklingsRåd Sønderjylland på Christiansborg.

På 2 møder med hhv. Folketingets Trafik og Erhvervsudvalg, fremlagde URS delegationen ønsket om en dansk-tysk regeringsaftale på veje og jernbaner mellem Danmark og Tyskland.

Læs “Jyllands Korridoren – porten til Europa” baggrundsnotat om Infrastruktur her!

Lesen Sie ein deutsches version “Jyllands Korridor” hier


Intelligent Biomasse

Intelligent Biomasse

55 personer fra region Syddanmark fik inspiration til fremtidens anvendelse af Biomasse. 

Intelligent Biomasse er vejen frem.
55 personer fra virksomheder samt nøglepersoner fra universitet og videns institutioner, var samlet den 4. februar på SDU i Kolding for at diskutere fremtidens anvendelse af Biomasse.
Mødet var det første i en række af tiltag, som Vækstforum i region Syddanmark støtter med kontante midler. Målet er at styrke regionens virksomheder, der arbejder med eller producerer til, værdikæden for anvendelse af biomasse til flydende og gasformige biobrændstoffer.
Arrangører er den ”spirende Bioenergiklynge i region Syddanmark”, med en styregruppe bestående af:
–          Erling Sørensen, Udviklingsforum Odense
–          Peter B. Nissen, Tønder Bioenergi Park
–          Jens Bo Holm-Nielsen, AAUE/SDU Esbjerg
–          Rasmus Banke, Danfoss A/S
–          Erik Dam, Sydvestjysk Udviklingsforum
–          Charles Nielsen, Dong Energy A/S
–          Conny Stjernholm, SydEnergi
–          Per Balslev, Danfoss A/S
–          Ole Bang, Aabenraa Fjernvarme
–          Claus Schmidt, Udviklingsråd Sønderjylland
Læs et udpluk af præsentationerne her:
  • Jens Bo Holm-Nielsen, Center for Bioenergi, SDU/AAUE , læs HER!
  • Niels Henriksen, DONG Energy, læs HER!
  • Kent Nystrøm, President, Swedish Bioenergy Association (Svebio), læs HER!
  • Vice precident Hans Henrik Fischer, Sauer Danfoss A/S, læs HER!
  • Investment Director, Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden, læs HER!
Regn på Biomasse forhold i Danmark her (åbner regneark i Excel)


Sønderjyder kører i VW's hjulspor

Sønderjyder kører i VW's hjulspor

Udvikling af stærke klynger er en af fællesnævnerne i Wolfsburg og Sønderjylland 

20 personer med tilknytning til UdviklingsRåd Sønderjylland var i november 2007 på inspirationstur til Wolfsburg.


Sønderjylland - Porten til Europa

Sønderjylland - Porten til Europa

Fælles indsats omkring infrastrukturen i Sønderjylland. 

UdviklingsRåd Sønderjylland ligger i et brev til Infrastrukturkommisionen op til at der skabes klare langsigtede statslige prioriteringer på infrastrukturområdet og at Sønderjylland heri indtænkes som et led i et større internationalt perspektiv.

Læs brevet til infrastrukturkommisionen her (pdf)

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Claus Schmidt på 29685076


Grønt lys til sønderjyske klynger

Grønt lys til sønderjyske klynger

Arbejdet med de sønderjyske erhvervsklynger har passeret den første milepæl.

Stærke klynger indenfor køleteknik, mekatronik, logistik og transport, AluCluster, Flagskibet.dk samt bioenergi området, er blevet anerkendt af Vækstforum ved Region Syddanmark.

Det betyder at UdviklingsRåd Sønderjyllands arbejde med klyngeudvikling nu har adgang til at søge midler fra EU Social og Strukturfonde.

Herudover har Vækstforum, Region Syddanmark indstillet projektet “klyngeløft – uddannelse som rammebetingelse for klyngeudvikling” til socialfondsmidler hos Erhvervs- og Boligstyrelsen.

Projektets formål at skabe et netværk mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsklynger, der skal identificere hvilke kompetenceudviklingsbehov, der er i de sønderjyske klynger for at kunne klare fremtidens arbejdsmarked.

Endeligt svar omkring støtte forventes i slutningen af august 2007.
Yderligere information Claus Schmidt, mobil 29685076