admin

Udnævnelser i URS sekretariatet

Den 1. september 2020 udnævnes Tina Hansen Petersen og Jesper Fuglsang til Chefkonsulenter i UdviklingsRåd Sønderjylland (URS).

Tina Hansen Petersen er uddannet Cand. Merc. fra Aarhus BSS og har arbejdet i URS siden år 2011. Tina har særlig fokus på at styrke adgangen til kvalificeret arbejdskraft i private og offentlige virksomheder samt understøtte uddannelsesinstitutionernes vilkår fra ungdomsuddannelse til efter- og videreuddannelse.

Læs mere i strategien ”Arbejdskraft til Vækst og Velfærd” og kontakt Tina Hansen Petersen på mobil 40 34 36 66.

Læs mere om Tina’s arbejdsopgaver her: https://www.soenderjylland.dk/sekretariatet/

 

Jesper Fuglsang er uddannet Master i Økonomi og Business fra Copenhagen Business School og har arbejdet i URS siden år 2015. Jesper har særlig fokus på at styrke Sønderjyllands rolle som leverandør af kompetencer, produkter og løsninger der understøtter opfyldelsen af FN’s Verdensmål. Herunder ansvar for samarbejde med Global Compact Denmark og projekt SARA om tilpasning og aktiv implementering af FN’s Verdensmål (EU Interreg 5a).

Læs mere i strategien ”Grøn Landsdel 2030” og kontakt Jesper Fuglsang på mobil 21 57 01 50.

Læs mere om Jesper’s arbejdsopgaver her https://www.soenderjylland.dk/sekretariatet/


HAB Bolig i Haderslev starter proces om at blive en bæredygtig boligorganisation

Onsdag den 19. august blev der afviklet en workshop i HAB’s selskabslokaler i Varbergparken i Haderslev, hvor fokus var på FNs Verdensmål og fremtidens bæredygtige boligorganisation.

Workshoppen var tilrettelagt af UdviklingsRåd Sønderjylland og udgjorde startskuddet på HABs bæredygtige omstilling. Blandt deltagerne var repræsentanter fra bestyrelsen, ledelsen, afdelingerne, service- og det tekniske personale, som var inviteret med for at bidrage med viden og erfaring til de udfordringer HAB står over for i det daglige. Resultaterne fra workshoppen skal være med til at danne grundlag for HABs fremtidige aktiviteter og fokusområder.

HAB består af ca. 2400 boliger, og danner ramme om mange menneskers hjem i Haderslev kommune. Derfor er det også en god platform for at bidrage til den nødvendige omstilling og derigennem tage et ansvar.

 ”Vi har gennem de seneste år oplevet en stigende udfordring omkring miljø, genbrug og affald, men har ikke rigtig kunnet finde den holdbare og bæredygtige vej. Derfor er jeg på HAB´s vegne rigtig glad for, at vi sammen med URS har fået startet en proces under paraplyen med FN´s verdensmål, så vi meget bredt kan begynde rejsen mod vores mål, og det vi gerne vil stå for – nemlig at være en bæredygtig og energi- og ressourceeffektiv boligorganisation”, siger Christian Skovfoged, direktør i HAB.

HAB har gennem længere tid haft et ønske om at bidrage mere til den bæredygtige dagsorden, særligt FN’s Verdensmål. Samtidig har URS med afsæt i strategien Grøn Landsdel 2030 en stor interesse i at teste hvordan virksomheder kan arbejde med verdensmålene og dermed få en bedre forståelse for hvad bæredygtighed betyder for fremtiden, til gavn for andre virksomheder i Sønderjylland.

I forbindelse med vedtagelsen af FN’s Verdensmål, har samtlige landes regeringer forpligtet sig på at nå nogle mål. For at nå målene vil der blive stillet nye krav, regler og forventninger til virksomheder og organisationer, og derfor er der god mening i at begynde at kigge indad allerede nu. FN’s verdensmål er også kommet på dagsordenen i flere kommuner, fx har man i flere af de sønderjyske kommuner heriblandt Haderslev, brugt verdensmålene aktivt som platform for udvikling af planer og strategier.

Vil du vide mere om URS’ arbejde med FN’s Verdensmål og strategien Grøn Landsdel 2030, så kontakt gerne Jesper Fuglsang på jf@soenderjylland.dk.


Sustainable Global Goals Cubes

Dansk-Tysk projekt om FN’s Verdensmål får EU støtte

Vores arbejde i URS med strategien ”Grøn Landsdel 2030” støttes de næste par år af EU Interreg via vores deltagelse i det dansk-tyske projekt ”SARA”. I dette projektpartnerskab med Region Syddanmark i spidsen vil vi deltage i at udvikle indikatorer og styrke implementering af FN’s Verdensmål i forskellige sektorer.

Projektets partnere er: Region Syddanmark, Trefor, UdviklingsRåd Sønderjylland, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Rendsburg-Eckernförde, Kreis Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg og KielRegion.

Projektets samlede budget er på 8 mio. kr. hvoraf EU Interreg støtter med 60 %.

Vil du høre mere om projekt ”SARA” kan du kontakte direktør Claus Schmidt på mobil 29 68 50 76 eller cs@soenderjylland.dk


Flere sønderjyske fødevarer på hylderne

LAG Aabenraa-Sønderborg og LAG Haderslev-Tønder har givet et tilsagn på 250.000 kr. til etableringen af et specialiseret rådgivningstilbud til producenter af lokale kvalitetsfødevarer i Sønderjylland. 

Midlerne indgår som en del af en større indsats på fødevareområdet, hvor de fire sønderjyske erhvervsråd; Sønderborg Vækstråd, Business Aabenraa, Haderslev Erhvervsråd og Tønder Erhvervsråd, er gået sammen med landbrugsorganisationen LHN og URS om etableringen af et fagligt stærkt afsætningsnetværk.

Vil du høre mere om afsætningsnetværket kan du kontakte Jesper Fuglsang på 2157 0150 eller jf@soenderjylland.dk.


Ja tak til flere brede aftaler

De næste måneders forhandlinger på Christiansborg om klima, uddannelsesområdet samt infrastruktur skaber forventninger til at vi også her i Sønderjylland får del i vækstinitiativerne.

Vi opfordrer til, at der landes flere brede aftaler på Christiansborg som en del af det akutte behov for at genstarte den økonomiske vækst i Danmark. Og gerne på nogle af de områder hvor vi alle – før covid-19 - gik og ventede på nationale politiske afklaringer. Dermed kan der træffes beslutninger om investeringer og udviklingsinitiativer i private og offentlige virksomheder.

Læs debatoplæg fra URS her: https://jv.dk/artikel/ja-tak-til-flere-brede-aftaler


Vitalt at gods og arbejdskraft fortsat kan passere grænsen

admin

Pressemeddelelse, 8. April 2020

Af UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), formand Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk og næstformand, Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune.

Det har den allerstørste betydning at gods og arbejdskraft – som indtil nu – fortsat kan passere den dansk-tyske grænse. Jyllandskorridoren mellem Syddanmark og Nordtyskland er Danmarks vigtigste adgangsvej for gods og personer til og fra Europa samt resten af verden. Og dermed vital for afhjælpningen af denne uforudsigelige sundheds- og økonomiske krise. 

Derfor også stor ros til myndigheder, organisationer og virksomheder i grænselandet for de resolutte justeringer, der skete i de første timer efter grænselukningen i marts måned. Her blev fx hurtigt justeret i forhold til antal kørebaner og krav til dokumenter. 

Den livsvigtige transport af gods- og arbejdskraft ind og ud af Danmark har derfor kunnet fortsætte uhindret til gavn for opretholdelse af vitale forsyningskæder. Udenlandsk arbejdskraft har dagligt passeret grænserne for at varetage funktioner i det danske sundhedsvæsen, danske virksomheder og kommuner. De seneste tal viser, at 12.534 udenlandske arbejdstagere dagligt pendler på arbejde i Danmark. Heraf tegner Region Syddanmark sig for 7.349 arbejdstagere. 

Vi opfordrer derfor regeringen til at nye nødvendige sundhedsmæssige tiltag på passage af grænserne igen tilrettelægges og justeres resolut, så sundhedsvæsen, virksomheder og kommuner i hele Danmark fortsat og uden større forsinkelser, kan få gods og arbejdskraft over grænserne. Så snart det er overhovedet er forsvarligt, skal der genåbnes for øvrig persontrafik som fx turister over grænserne. Og gerne på en måde så eventuelle sundhedsmæssige restriktioner og test sker så smidigt som muligt.

For yderligere information:

Kontakt UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)

 • Formand Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, mobil 29 25 06 10
 • Næstformand, Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune, mobil 40 15 45 50
 • Direktør Claus Schmidt, UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), mobil 29 69 50 76


Udsættelse af Erhvervskonferencen - Nye Muligheder

admin

12. marts 2020

På grund af den skærpede situation med COVID-19 i Danmark, har vi valgt at udsætte Erhvervskonferencen – Nye Muligheder, som skulle finde sted den 30. marts 2020 i Rødekro.

Vi vender tilbage med information om, hvornår vi sammen med dig og de over 200 tilmeldte nøglepersoner kan diskutere ”Nye Muligheder” for vækst og udvikling i Sønderjylland.

Med venlig hilsen,
Claus Schmidt
Direktør
UdviklingRåd Sønderjylland


Dobbeltspor Tinglev-Padborg understøtter fremtidens Produktionsdanmark

admin

[su_post field="post_excerpt"]

20. december 2019

Vores prioriteter udbygger et Danmark i balance, og er herunder sat op i et tidsperspektiv:

Vej Jernbane
I morgen Dobbeltspor Tinglev-Padborg færdiggøres.
Kort sigt Ny midtjysk motorvej ender i Haderslev Nord.
Der gennemføres forundersøgelse på Als-Fyn forbindelsen.
Mellemlangt sigt Afklaring af parallelvej til grænsen.

Allerøverst står etableringen af den manglende dobbelte jernbanestrækning Tinglev-Padborg.

Et dobbeltspor vil en gang for alle fremtidssikre Danmarks togforbindelser med person- og godstransport til og fra udlandet igennem ”Porten til Europa”.

Etableringen bifaldes af Dansk Industri, der betegner det som et nødvendigt projekt før år 2025 i deres oplæg ”EN INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE – DI’s bud på en investeringsplan for dansk infrastruktur 2020–2030”, fra februar 2019.

Dobbeltsporet er med i høringsudkast til Region Syddanmarks ”Forslag til Regional Udviklingsstrategi 2020-23”, hvor projektet optræder på linje med udbygningen af E20 syd om Odense. Strategien forventes vedtaget i januar 2020.

Set fra Trekantområdet Danmark er forbindelserne mod Hamborg, både med hensyn til frekvens og rejsetid, mindre gode. Trekantområdet Danmark peger derfor på, at de også har brug for hurtige og højfrekvente tog til København, Aarhus og Hamborg.

Nyheden fortsætter herunder…

Banedanmark DSB Dobbeltspor
Foto: Lars Dagnæs

FAKTA

Her nogle fakta om de 14 km enkeltsporet jernbane på strækningen, Tinglev-Padborg:

 • De eneste af Danmark’s i alt 665 km. hovedjernbanenet der er enkeltsporet.
 • En del af den Transeuropæiske Jernbanenet TEN-T’s hovedstrækning og samtidig den eneste delstrækning på den samlede korridor fra Finland til Sicilien, der er enkeltsporet. EU peger på, at TEN-T strækningen er kritisk for udviklingen af person- og godstransporten i EU.
 • Udbygning til dobbeltspor Tinglev-Padborg er vedtaget med en anlægslov fra 1993.
  (20 km dobbeltspor Vamdrup-Vojens blev åbnet i år 2015, kostede 675 mio. kr. og opnåede støtte fra EU på 75 mio. kr.)
 • Dobbeltsporet vil sikre forsyningskvaliteten for både person- og godstog. Det blev tydeliggjort i år 2012, hvor et uheld på den dengang enkeltsporede strækning mellem Vamdrup og Vojens betød, at al togtrafik på strækningen blev lukket i 17 dage.
 • Dobbeltsporet vil bidrage væsentligt til udviklingen af person- og godstransporten i Vestdanmark samt styrke den grønne omstilling i transportsektoren.

Læs notatet “Porten til Europa” omkring URS’ ønsker og mål for infrastrukturudviklingen i Sønderjylland (PDF)

Vi mener det er kritisabelt, at danske jernbaneinvesteringer frem til år 2032 ikke tager højde for udviklingen af person- og godstransporten ud og ind af Danmark. Og her tænker vi specielt på Jyllandskorridoren, der også efter åbningen af Femern forbindelsen skal håndtere de største mængder af person- og godstransport på jernbane til og fra Danmark. I hvert fald de dele der skal dække behovene til og fra Jylland og Fyn.

Vi vil derfor på det kraftigste opfordre til, at en etablering af dobbeltsporet Tinglev-Padborg er med i den kommende brede aftale om fremtidens infrastruktur. Eller bliver finansieret med tilbageløbsmidler fra andre statslige infrastrukturprojekter. Dermed udbygges hovedjernbaneforbindelsen ud og ind af Danmark med rettidig omhu til gavn for fremtidens Produktionsdanmark.

UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)
Formand Leif Friis Jørgensen, Direktør Naturmælk
Næstformand Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune


Bæredygtig omstilling i fokus til UdviklingsRåd Sønderjyllands Årsdag 2019

admin

[su_post field="post_excerpt"]

3. december 2019

Human Shojaee, Stifter af den bæredygtige tænketank Sustainary, leverede et humoristisk og tankevækkende oplæg hvordan og hvorfor vi bliver nødt til at omstille os.

Gæsterne blev budt velkommen af Borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune, der gav et indblik i Tønder Kommunes styrkepositioner inden for aluminiumsindustrien og landbruget.

Dagens første indslag kom fra formand og næstformand i UdviklingsRåd Sønderjylland – Direktør for Naturmælk Leif Friis Jørgensen og Borgmester i Aabenraa Kommune Thomas Andresen. De præsenterede Vision 2030  – det URS vil arbejde for inden arbejdskraft, grøn omstilling, infrastrukturudvikling og det sønderjyske Business Region samarbejde.

Efterfølgende blev BHJ Fondens Initiativpris 2019 uddelt til anerkendelse for ekstraordinære initiativer indenfor bæredygtig omstilling. Formand for BHJ Fonden Peder Damgaard kunne overrække priserne og en præmie på i alt 75.000kr. til de fire prismodtagere: Bitzer Electronics A/S og Nomotec fra Sønderborg, Retap ApS fra Agerskov og 8. Klasse fra Gram Skole.

Dagens hovedoplæg var fra Stifter af den bæredygtige tænketank Sustainary, Human Shojaee, der gav et inspirerende og humoristisk indblik i hvorfor den bæredygtige omstilling er dagsordensættende. Og ikke mindst at det skal ske gennem investering i medarbejdere, involvering, og engagement.

Afslutningsvis var der paneldebat, modereret af Anne Kiil, lokalredaktør på JyskeVestkysten, med fokus på hvordan man som virksomhed og kommune kan arbejde med den bæredygtige omstilling og hvilke rammebetingelser der skal til. Panelet bestod af Oluf Lauridsen, udviklingschef hos Valmont SM, Anna Marie Damgaard Kristensen, Adm. Direktør i Bitzer Electronics A/S, Human Shojaee, stifter af Sustainary, Thomas Andresen, Borgmester I Aabenraa Kommune og Leif Friis Jørgensen, direktør for Naturmælk.

Tak til alle der deltog, og på gensyn i 2020.

For mere information, kontakt:

 • Direktør Claus Schmidt på tlf.: +45 2968 5076 eller email: cs@soenderjylland.dk

Pressebilleder:


BHJ Fondens Initiativpris 2019

Indstil en virksomhed, organisation eller person til...

BHJ Fondens Initiativpris 2019

Kender du en virksomhed, organisation eller enkeltperson, der bidrager til opfyldelsen af FN’s Verdensmål?

Hvis ja, så har de mulighed for at vinde BHJ Fondens Initiativpris i 2019!

Særligt søger vi dem der har udviklet produkter, services, kompetencer eller viden, der bidrager til den bæredygtige dagsorden.

Det kunne f.eks. være:

– et forskningsprojekt inden for innovativt miljø- eller energiteknologi

– en særlig indsats for at få udsatte unge i beskæftigelse eller uddannelse

– et produkt der eksporteres og anvendes til at forbedre forholdende i udviklingslandene

– eller et partnerskab der har skabt en bæredygtig løsning på et problem.

BHJ Fonden uddeler et samlet beløb på kr. 75.000 kr.

Indstilling
Indstil en virksomhed, organisation eller person, ved at sende en begrundet ansøgning til Direktør for UdviklingsRåd Sønderjylland Claus Schmidt, e-mail: cs@soenderjylland.dk, Senest den 8. november 2019.

Uddeling af prisen i 2019
Prisen uddeles af BHJ Fondens formand i forbindelse med UdviklingsRåd Sønderjyllands (URS) Årsdag i november 2019.

Mere information
Kontakt UdviklingsRåd Sønderjylland på www.soenderjylland.dk eller BHJ Fonden på www.bhj-fonden.dk

Del invitationen