ALJ

Infrastrukturforhandlingerne står for døren

Inden for kort tid begynder forhandlingerne om en grøn mobilitetsplan og den fremtidige infrastruktur i Danmark. Det vil sætte retning for den infrastrukturelle udvikling i hele Danmark de næste mange år.

URS har over lang tid arbejdet for at fremme vores ønsker til den kommende aftale og har i dag skrevet til Transportministeren, Folketingets transportudvalg og folketingsmedlemmerne valgt i Sydjylland, for at tydeliggøre de sønderjyske prioriteter, som er:

- Etablering af dobbelt jernbanespor mellem Padborg og Tinglev på de sidste 12 km enkeltspor på det europæiske TEN-T net. Læs mere her.
- Etablering af Ny Midtjysk Motorvej fra Give til Haderslev Nord. Læs mere her.
- Igangsætning af statslig forundersøgelse af en fast Als-Fyn forbindelse. Læs mere her.
- En afklaring af en vestlig parallel vejforbindelse til grænsen. For eksempel i form af en genberegning af den statslige undersøgelse fra år 2012.

Brevet kan læses her og visionsoplægget 'Porten til Europa' kan læses her.


Uddannelsessamarbejdet ”eCampus” sætter turbo på opkvalificering

Mange offentlige og private virksomheder har løbende behov for at medarbejdere opkvalificeres. En række efter- og videreuddannelsesinstitutioner og UdviklingsRåd Sønderjylland har derfor valgt, i regi af uddannelsessamarbejdet eCampus, at gå sammen, for at gøre det nemmere for erhvervslivet.

”Virksomheder skal nemt og enkelt have vejledning samt adgang til de rigtige opkvalificeringsforløb, uden at de skal bruge mange timer på at finde ud af, om det er placeret på det ene eller andet uddannelsessted. Det er kort sagt i alle interesse, at vi samarbejder om at hjælpe virksomhederne og deres ansatte,” udtaler Hans Lehmann, vicedirektør på EUC Syd.

eCampus samarbejdet, består i øjeblikket af IBC, EUC Syd, ErhvervsAkademi Sydvest, VUC Syd, UC SYD og UdviklingsRåd Sønderjylland. Her har uddannelsesinstitutionerne i et par år samarbejdet om erfaringsudveksling inkl. måden at tilgå undervisning på som fx e-learning, blended learning, sidemandsoplæring eller den traditionelle fysiske undervisning.

”Gennem eCampus samarbejdet kan vi gøre det nemmere for virksomhederne at tilgå det rette kompetencetilbud til en bred vifte af deres medarbejdere og jeg er meget glad for, at vi også på dette felt har et sønderjysk samarbejde, hvor vi arbejder til gavn for virksomhederne og ikke for at konkurrere om efter- og videreuddannelsesopgaverne,” udtaler Tina Hansen Petersen, chefkonsulent hos UdviklingsRåd Sønderjylland.

Efter- og videreuddannelsestilbuddene vil indledningsvis foregå med fokus på Statens ”Sporskifteordning”, hvor virksomheder indenfor en lang række udvalgte brancher kan få op til 120.000 kr. pr. medarbejder til faglig opkvalificering.

Se pjece om sporskifteordningen her.


Debatindlæg: Et stærkere erhvervsliv gennem styrket uddannelse

Et stærkere erhvervsliv gennem styrket uddannelse 

Af Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland (URS),  Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune, næstformand UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), Direktør Finn Karlsen, EUC Syd, Direktør Carsten U. Eriksen, Det blå Gymnasium Tønder, og Rektor Jeppe Kragelund, Alssundgymnasiet Sønderborg.

Erhvervslivet i Sønderjylland har behov for et bredt lokalt uddannelsesudbud med høj kvalitet, for at vi kan sikre en fremadrettet positiv udvikling i vores landsdel, med kvalificeret arbejdskraft i både den private og offentlige sektor. For uden et bredt uddannelsesudbud med høj kvalitet risikere vi, at den lige linje fra grundskole til ungdomsuddannelser, og videre til arbejdsmarkedet eller videregående uddannelse svækkes. Det kan betyde at vi står og mangler den nødvendige arbejdskraft i fremtiden.

Ungdoms- og voksenuddannelserne er nøglespillere i at føre unge og voksne fra grunduddannelse og videre direkte til arbejdsmarkedet eller videre i uddannelse. Det gør vi med glæde og faglig stolthed hver eneste dag, men det kræver også tilstrækkelige rammer, især hvis der også i fremtiden skal være et bredt uddannelsesudbud i hele Sønderjylland.

Siden oktober måned har folketingets partier forhandlet om et nyt taxametersystem. Hvordan det bliver skruet sammen, er vigtigt for de sønderjyske ungdoms- og voksenuddannelsers fremtid.

Vi er meget glade for de mere end 400 mio. kr. uddannelsessektoren samlet fik tilført med finansloven. Det er et tiltrængt løft for uddannelsessektoren på den korte bane, men nu skal den længere udvikling også sikres.

Derfor skal folketingets partier, når de vender retur fra en velfortjent juleferie, lave en aftale om nyt taxametersystem, som sikrer en robust økonomi når elevtallet falder de kommende år. Hvis ikke det sker, vil der sandsynligvis blive lukket uddannelsestilbud og der vil ikke længere være et bredt uddannelsesudbud med høj kvalitet i Sønderjylland.

Det budskab står vi, UdviklingsRåd Sønderjylland, der repræsenterer private og offentlige arbejdspladser i hele Sønderjylland, og ungdomsuddannelser på tværs af farve på studenterhuerne og svendebreve, sammen om. Får vi ikke den robuste økonomi der er nødvendig, kan det få alvorlig betydning for adgangen til arbejdskraft i fremtiden.

Indlægget er bragt i JydskeVestkysten den 28. december 2020 i forlængelse af denne annonce.


Fælles uddannelsesbrev: Behov for robust og solid økonomi

Pressemeddelelse

Fælles uddannelsesbrev: Behov for robust og solid økonomi

- Forhandlingerne skal ende med, at uddannelsesinstitutioner i Sønderjylland får et robust og stabilt fundament til fremtiden, så vi fortsat har økonomi til gode uddannelser, også når elevtallet falder de kommende år. Derfor har vi sammen sendt et klart signal, udtaler Finn Karlsen, direktør for EUC Syd og medlem af UdviklingsRåd Sønderjylland.

Lige nu forhandler folketingets partiet om den økonomiske fremtid, for landets ungdoms- og voksenuddannelser. Forhandlinger som får stor indflydelse på de undervisningstilbud som uddannelsesinstitutionerne kan give fremadrettet.

På tværs af huernes farve, svendebreve og voksenuddannelser har sønderjyske ungdoms- og voksenuddannelser derfor, sammen med UdviklingsRåd Sønderjylland, sendt et fælles brev med klar besked til Børne- og Undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil og folketingets undervisningsordfører; det er tid til at skifte besparelser ud med et robust og solidt økonomisk fundament.

 - Vi kan se at elevgrundlaget fra folkeskolen til ungdomsuddannelser også over de kommende 10 år vil falde. Hvis vi skal kunne fastholde en god kvalitet på de Sønderjyske ungdoms- og voksenuddannelser, der gør de unge klar til videre uddannelse og arbejdsmarkedet, så skal økonomien også være dertil fremadrettet, slutter Tina Hansen Petersen, chefkonsulent UdviklingsRåd Sønderjylland.

I det fælles brev ønsker alle de sønderjyske ungdoms- og voksenuddannelser, samt UdviklingsRåd Sønderjylland:

  • Et markant større grundtilskud, der sikrer, at sønderjyske ungdomsuddannelser fremadrettet har samme økonomi som i dag, også ved en betydelig nedgang i elevtal.
  • En opjustering af tilskud der understøtter den sociale mobilitet og sikrer økonomien for institutionernes udfordringer på området.

Læs brevet her.


Sønderjysk afsætningsnetværk skal få flere lokale varer på butikshylderne

Pressemeddelelse

Hjælpen til små fødevareproducenter skal nu intensiveres, så flere sønderjyske fødevarer gennem
specialiseret rådgivning kommer bredere ud i detailhandlen samt foodservice.

- I Sønderjylland har vi rigtig mange mikroproducenter (fødevareproducenter med få ansatte), der
producerer fødevarer af høj kvalitet, men som har brug for specialiseret og faglig rådgivning til at
komme bredere ud. Ofte er det praktiske barrierer, som står i vejen. De barrierer skal de hjælpes
over, så vi kan få endnu flere sønderjyske fødevarer på hylderne og på menukortene, så
forbrugerne kan få gode sønderjyske smagsoplevelser, udtaler Jesper Fuglsang, chefkonsulent fra
UdviklingsRåd Sønderjylland.

Partnerkredsen bag det sønderjyske afsætningsnetværk består af erhvervsrådene i de fire
sønderjyske kommuner, landboforeningen LHN, Sønderjyske Fristelser og UdviklingsRåd
Sønderjylland (URS).

Aktørerne i netværket skal sammen med en fødevarefaglig rådgiver, der er ved at blive
rekrutteret, i fællesskab bruge deres viden, erfaring og kompetencer, til at give
afsætningsskabende rådgivning til landsdelens fødevareproducenter.

- I Sønderjylland skønnes der at være 400-500 såkaldte mikroproducenter. Vores målsætning er på
kort sigt at gennemføre 15-20 målrettede rådgivningsforløb og skabe en samlet omsætningsvækst
på 5 millioner kr., på baggrund af den faglige rådgivning fra den kommende projektmedarbejder,
slutter Jesper Fuglsang.

Projektet er støttet med 250.000 kr. i alt fra LAG Sønderborg-Aabenraa og LAG Haderslev-Tønder
samt medfinansiering fra partnerkredsen.