ALJ

Topledermøde om fremtidens kvalificerede arbejdskraft

I maj måned blev årets andet Topledermøde afholdt i URS. Temaet var kvalificeret arbejdskraft til fremtiden og bød på indlæg fra Stina Vrang Elias, adm. direktør for Tænketanken DEA, der bl.a. talte om hvordan vi får flere unge til at tage en erhvervsuddannelse.

Derefter  Mette Brøndum, adm. direktør for Lindab A/S, om hvordan virksomheden bl.a. gennem egne talentprogrammer sikrer at have tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft.

Mødet blev afholdt på Teams grundet COVID-19. Det er dog vores forhåbning at det var sidste gang, at en digital afvikling er nødvendig.


Flere uddannelser til Sønderjylland

Gode uddannelsesmuligheder i Sønderjylland er en forudsætning for, at der også i fremtiden er den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til stede i vores landsdel.

UdviklingsRåd Sønderjylland har i forbindelse med regeringens udmelding om en decentralisering af flere uddannelser og studiepladser, udarbejdet et fælles udspil for Sønderjylland. Det er vores bud på hvilke uddannelser vi har behov for og som bør placeres her.

Ønskerne er i denne uge sendt til regeringen, lokale folketingsmedlemmer og relevante ordførere. I den kommende tid kommer vi på forskellig vis til at kommunikere vores ønsker bredere ud.

Læs brevet her.


Infrastrukturplan med fokus på fremtiden

Infrastrukturplan med fokus på fremtiden

Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland
Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune, næstformand UdviklingsRåd Sønderjylland

På vegne af UdviklingsRåd Sønderjyllands infrastrukturgruppe.

God infrastruktur er afgørende for Danmarks samhandel med udlandet og erhvervslivet har behov for en hurtigt og effektiv fragt af varer ud og ind af Danmark. Infrastrukturen skal også i fremtiden give fremkommelighed for arbejdskraft, turister og grænsependlere, samtidig med at den grønne omstilling understøttes. Derfor har regeringens udspil til fremtidens infrastruktur også været ventet med stor spænding, her i Sønderjylland.

I UdviklingsRåd Sønderjylland værdsætter vi, at regeringen har afsat 800 mio. kr. til at få etableret det dobbelte jernbanespor mellem Padborg og Tinglev. Det sikrer, at der i fremtiden ikke længere vil være en sønderjysk enkeltsporet flaskehals, som det eneste sted på det europæiske TENT-jernbanenet fra Stockholm til Syditalien. Derudover er det en klog investering i grøn person- og godstransport.

De Syd- og sønderjyske folketingsmedlemmer har i årevis, på tværs af partier, arbejdet hårdt for at få prioriteret det dobbelte jernbanespor. Det er ved fælles indsats er lykkedes at få det så tydeligt på dagsordenen, at nærmest samtlige partier bakker op. Det er glædeligt og viser hvad vi kan udrette i fællesskab.

Forundersøgelsen af en kommende Als-Fyn forbindelse er ligeledes et meget positivt initiativ i infrastrukturplanen. Der er store perspektiver i at få bundet aksen Odense-Sønderborg-Flensborg-Hamborg tæt sammen.

Vi mener at regeringens udspil mangler enkelte tiltag. Etablering af første etape af Ny Midtjysk Motorvej fra Haderslev Nord til Give er desværre ikke prioriteret. Vi ser positivt på tiltagene omkring E45 ved Kolding, men for erhvervslivet og befolkningen i Jyllandskorridoren er der behov for den styrkede fremkommelighed, som en Ny Midtjysk Motorvej kan levere. Der har været argumenter om manglende samfundsmæssig økonomisk gevinst ved projektet på delstrækninger, men samlet set er det en fuldgod investering at anlægge Ny Midtjysk Motorvej.

Vi mener også, at der er behov for en afklaring af fremtidens infrastruktur langs vestkysten. Strækningen er massivt udfordret i turistsæsonen og en udbygning er også nødvendig, set i relation til de massive investeringer der ønskes igangsat ifm. fremtidens energiforsyning i Esbjerg. Der er samtidig allerede igangsat vejinvesteringer på vestkysten syd for den dansk-tyske grænse, og en genberegning af statens strategiske analyse fra 2018, vil kunne fastlægge konkrete udbygningstiltag for A11.

De to infrastrukturprojekter håber vi også bliver en del af de kommende forhandlinger.

 

Nedenstående er de Onepagers som UdviklingsRåd Sønderjylland har offentliggjort op til infrastrukturforhandlingerne.

- Etablering af dobbelt jernbanespor mellem Padborg og Tinglev på de sidste 12 km enkeltspor på det europæiske TEN-T net. Læs mere her.
- Etablering af Ny Midtjysk Motorvej fra Give til Haderslev Nord. Læs mere her.
- Igangsætning af statslig forundersøgelse af en fast Als-Fyn forbindelse. Læs mere her.
- En afklaring af en vestlig parallel vejforbindelse til grænsen. For eksempel i form af en genberegning af den statslige undersøgelse fra år 2012 og 2018. Læs mere her. 

Visionsoplægget 'Porten til Europa' kan læses her.


Fødevarerådgiver skal få flere lokale varer på butikshylderne

Kis Thy er ansat som ny fødevarerådgiver i det sønderjyske afsætningsnetværk. Hendes opgave bliver at hjælpe små fødevareproducenter, så flere sønderjyske fødevarer gennem specialiseret afsætningsrådgivning kommer bredere ud i detailhandlen samt foodservice.

– I Kis har vi fundet den helt rigtige rådgiver som med en bred erfaring og stort drive kan hjælpe de mange sønderjyske mikroproducenter (fødevareproducenter med få ansatte), der producerer fødevarer af høj kvalitet, men som har brug for specialiseret og faglig rådgivning til at komme bredere ud, udtaler Jesper Fuglsang, chefkonsulent fra UdviklingsRåd Sønderjylland.

Partnerkredsen bag det sønderjyske afsætningsnetværk består af: Business Aabenraa, Sønderborg Vækstråd, Tønder Erhvervsråd, Haderslev Erhvervsråd, landboforeningen LHN, Sønderjyske Fristelser og UdviklingsRåd Sønderjylland (URS).

Kis Thys opgave bliver at bruge hendes viden, erfaring og kompetencer, til at give afsætningsskabende rådgivning til landsdelens fødevareproducenter.

– Jeg glæder mig rigtigt meget til at komme ud dialog med de mange fødevareproducenter i Sønderjylland. Der er et stort potentiale hos mange af producenterne, men der mangler en hjælpende hånd til at få det forløst. Den indsats vil jeg gerne bidrage med, fortæller Kis Thy.

Målsætning med afsætningsnetværket er på kort sigt at gennemføre 15-20 målrettede rådgivningsforløb og skabe en samlet omsætningsvækst på 5 millioner kr. Afsætningsnetværket er støttet med 250.000 kr. i alt fra LAG Sønderborg-Aabenraa og LAG Haderslev-Tønder samt medfinansiering fra partnerkredsen.

For yderligere oplysninger kontakt Kis Thy på 2330 6059 eller KT@soenderjylland.dk.


Invitation til online seminar om FNs Verdensmål

FN’s Verdensmål danner i stigende grad grundlaget for private virksomheders, kommunernes og statens bæredygtige udvikling og omstilling. Verdensmålene skal frem til 2030 udstikke rammerne for en mere bæredygtig fremtid, og viser hvor virksomheder kan udvikle deres forretning og skabe nye vækstmuligheder.

UdviklingsRåd Sønderjylland er en del af det dansk/tyske projekt SARA, som arbejder med hvordan verdensmålene kan inddrages i virksomheders forretning.

Vi inviterer den 22. april kl. 15.00-17.00 til et online seminar, hvor vi vil inspirere til hvordan man kan bruge FN’s verdensmål som katalysator for forretningsudvikling, vækst og bæredygtig omstilling.

Se invitation og information om tilmelding her.


UdviklingsRåd Sønderjylland styrker foreningen

Pressemeddelelse

UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) holdt onsdag generalforsamling og fortsatte foreningens retning mod en styrkelse af interessevaretagelsen for Sønderjylland. Det skete ved at etablere et egentligt forretningsudvalg, hvor det genvalgte formandskab med formand, Direktør for Naturmælk, Leif Friis Jørgensen, og næstformand, Borgmester Aabenraa Kommune, Thomas Andresen, nu bliver suppleret af Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen, og Adm. dir. i Arkil Holding A/S, Jesper Arkil.

”2020 har som for mange andre været et udfordrende år, alligevel står URS i dag stærkere og mere fokuseret. Den udvikling fortsatte vi med på generalforsamlingen og jeg glæder mig til samarbejdet i det nye forretningsudvalg. Dermed kan vi øge gennemslagskraften af foreningens arbejde på de væsentlige dagsordner der er i vores område inden for fx uddannelse, arbejdsmarked, infrastruktur, grøn omstilling,” udtaler formand Leif Friis Jørgensen.

Som nyvalgt medlem af forretningsudvalget ser Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen frem til arbejdet i URS.

”Jeg er utrolig glad for at blive en del af det nye forretningsudvalg i URS, for jeg ønsker at gøre en forskel for den sønderjyske udvikling og bidrage med mine erfaringer og viden. Jeg er også glad for at kunne bidrage til en god balance i URS i forhold til at URS skal repræsentere Sønderjylland bredt politisk og geografisk. Jeg glæder mig til at intensivere arbejdet med infrastruktur, hvor vi i URS arbejder for etablering af et dobbelt jernbanespor Tinglev-Padborg, ny midtjysk motorvej, en statslig undersøgelse af en fast Als-Fyn forbindelse samt en afklaring af en vestlig parallel vejforbindelse til grænsen. Derudover er det især vigtigt for mig,  at vi arbejder hårdt for den grønne omstilling, hvor vi har stærke erhvervskompetencer og viden at byde ind med fra det sønderjyske område. Så jeg glæder mig til at komme tættere på arbejdet,” udtalte Erik Lauritzen efter generalforsamlingen.

Det andet nye medlem af forretningsudvalget, Jesper Arkil, ser også frem til at bidrage til styrkelsen af URS.

”Erhvervsliv, uddannelse og den offentlige sektor skal arbejde endnu stærkere og effektivt sammen, for at vi kan blive ved med at være på forkant i det sønderjyske. Aktuelt har vi i URS sammen med alle sønderjyske ungdomsuddannelser sendt nogle budskaber til undervisningsministeren om de aktuelle behov for at kunne opretholde og udvikle vores ungdomsuddannelser. Det og meget andet glæder jeg mig til at bidrage endnu mere til, med mit virke i erhvervslivet og hvorfra jeg kan se behovet for at vi udvikler vores infrastruktur, får flere unge til at tage en erhvervsuddannelse og en række andre tiltag, der skal styrke vores område,” slutter Jesper Arkil.


Infrastrukturforhandlingerne står for døren

Inden for kort tid begynder forhandlingerne om en grøn mobilitetsplan og den fremtidige infrastruktur i Danmark. Det vil sætte retning for den infrastrukturelle udvikling i hele Danmark de næste mange år.

URS har over lang tid arbejdet for at fremme vores ønsker til den kommende aftale og har i dag skrevet til Transportministeren, Folketingets transportudvalg og folketingsmedlemmerne valgt i Sydjylland, for at tydeliggøre de sønderjyske prioriteter, som er:

- Etablering af dobbelt jernbanespor mellem Padborg og Tinglev på de sidste 12 km enkeltspor på det europæiske TEN-T net. Læs mere her.
- Etablering af Ny Midtjysk Motorvej fra Give til Haderslev Nord. Læs mere her.
- Igangsætning af statslig forundersøgelse af en fast Als-Fyn forbindelse. Læs mere her.
- En afklaring af en vestlig parallel vejforbindelse til grænsen. For eksempel i form af en genberegning af den statslige undersøgelse fra år 2012.

Brevet kan læses her og visionsoplægget 'Porten til Europa' kan læses her.


Uddannelsessamarbejdet ”eCampus” sætter turbo på opkvalificering

Mange offentlige og private virksomheder har løbende behov for at medarbejdere opkvalificeres. En række efter- og videreuddannelsesinstitutioner og UdviklingsRåd Sønderjylland har derfor valgt, i regi af uddannelsessamarbejdet eCampus, at gå sammen, for at gøre det nemmere for erhvervslivet.

”Virksomheder skal nemt og enkelt have vejledning samt adgang til de rigtige opkvalificeringsforløb, uden at de skal bruge mange timer på at finde ud af, om det er placeret på det ene eller andet uddannelsessted. Det er kort sagt i alle interesse, at vi samarbejder om at hjælpe virksomhederne og deres ansatte,” udtaler Hans Lehmann, vicedirektør på EUC Syd.

eCampus samarbejdet, består i øjeblikket af IBC, EUC Syd, ErhvervsAkademi Sydvest, VUC Syd, UC SYD og UdviklingsRåd Sønderjylland. Her har uddannelsesinstitutionerne i et par år samarbejdet om erfaringsudveksling inkl. måden at tilgå undervisning på som fx e-learning, blended learning, sidemandsoplæring eller den traditionelle fysiske undervisning.

”Gennem eCampus samarbejdet kan vi gøre det nemmere for virksomhederne at tilgå det rette kompetencetilbud til en bred vifte af deres medarbejdere og jeg er meget glad for, at vi også på dette felt har et sønderjysk samarbejde, hvor vi arbejder til gavn for virksomhederne og ikke for at konkurrere om efter- og videreuddannelsesopgaverne,” udtaler Tina Hansen Petersen, chefkonsulent hos UdviklingsRåd Sønderjylland.

Efter- og videreuddannelsestilbuddene vil indledningsvis foregå med fokus på Statens ”Sporskifteordning”, hvor virksomheder indenfor en lang række udvalgte brancher kan få op til 120.000 kr. pr. medarbejder til faglig opkvalificering.

Se pjece om sporskifteordningen her.


Debatindlæg: Et stærkere erhvervsliv gennem styrket uddannelse

Et stærkere erhvervsliv gennem styrket uddannelse 

Af Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland (URS),  Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune, næstformand UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), Direktør Finn Karlsen, EUC Syd, Direktør Carsten U. Eriksen, Det blå Gymnasium Tønder, og Rektor Jeppe Kragelund, Alssundgymnasiet Sønderborg.

Erhvervslivet i Sønderjylland har behov for et bredt lokalt uddannelsesudbud med høj kvalitet, for at vi kan sikre en fremadrettet positiv udvikling i vores landsdel, med kvalificeret arbejdskraft i både den private og offentlige sektor. For uden et bredt uddannelsesudbud med høj kvalitet risikere vi, at den lige linje fra grundskole til ungdomsuddannelser, og videre til arbejdsmarkedet eller videregående uddannelse svækkes. Det kan betyde at vi står og mangler den nødvendige arbejdskraft i fremtiden.

Ungdoms- og voksenuddannelserne er nøglespillere i at føre unge og voksne fra grunduddannelse og videre direkte til arbejdsmarkedet eller videre i uddannelse. Det gør vi med glæde og faglig stolthed hver eneste dag, men det kræver også tilstrækkelige rammer, især hvis der også i fremtiden skal være et bredt uddannelsesudbud i hele Sønderjylland.

Siden oktober måned har folketingets partier forhandlet om et nyt taxametersystem. Hvordan det bliver skruet sammen, er vigtigt for de sønderjyske ungdoms- og voksenuddannelsers fremtid.

Vi er meget glade for de mere end 400 mio. kr. uddannelsessektoren samlet fik tilført med finansloven. Det er et tiltrængt løft for uddannelsessektoren på den korte bane, men nu skal den længere udvikling også sikres.

Derfor skal folketingets partier, når de vender retur fra en velfortjent juleferie, lave en aftale om nyt taxametersystem, som sikrer en robust økonomi når elevtallet falder de kommende år. Hvis ikke det sker, vil der sandsynligvis blive lukket uddannelsestilbud og der vil ikke længere være et bredt uddannelsesudbud med høj kvalitet i Sønderjylland.

Det budskab står vi, UdviklingsRåd Sønderjylland, der repræsenterer private og offentlige arbejdspladser i hele Sønderjylland, og ungdomsuddannelser på tværs af farve på studenterhuerne og svendebreve, sammen om. Får vi ikke den robuste økonomi der er nødvendig, kan det få alvorlig betydning for adgangen til arbejdskraft i fremtiden.

Indlægget er bragt i JydskeVestkysten den 28. december 2020 i forlængelse af denne annonce.


Fælles uddannelsesbrev: Behov for robust og solid økonomi

Pressemeddelelse

Fælles uddannelsesbrev: Behov for robust og solid økonomi

- Forhandlingerne skal ende med, at uddannelsesinstitutioner i Sønderjylland får et robust og stabilt fundament til fremtiden, så vi fortsat har økonomi til gode uddannelser, også når elevtallet falder de kommende år. Derfor har vi sammen sendt et klart signal, udtaler Finn Karlsen, direktør for EUC Syd og medlem af UdviklingsRåd Sønderjylland.

Lige nu forhandler folketingets partiet om den økonomiske fremtid, for landets ungdoms- og voksenuddannelser. Forhandlinger som får stor indflydelse på de undervisningstilbud som uddannelsesinstitutionerne kan give fremadrettet.

På tværs af huernes farve, svendebreve og voksenuddannelser har sønderjyske ungdoms- og voksenuddannelser derfor, sammen med UdviklingsRåd Sønderjylland, sendt et fælles brev med klar besked til Børne- og Undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil og folketingets undervisningsordfører; det er tid til at skifte besparelser ud med et robust og solidt økonomisk fundament.

 - Vi kan se at elevgrundlaget fra folkeskolen til ungdomsuddannelser også over de kommende 10 år vil falde. Hvis vi skal kunne fastholde en god kvalitet på de Sønderjyske ungdoms- og voksenuddannelser, der gør de unge klar til videre uddannelse og arbejdsmarkedet, så skal økonomien også være dertil fremadrettet, slutter Tina Hansen Petersen, chefkonsulent UdviklingsRåd Sønderjylland.

I det fælles brev ønsker alle de sønderjyske ungdoms- og voksenuddannelser, samt UdviklingsRåd Sønderjylland:

  • Et markant større grundtilskud, der sikrer, at sønderjyske ungdomsuddannelser fremadrettet har samme økonomi som i dag, også ved en betydelig nedgang i elevtal.
  • En opjustering af tilskud der understøtter den sociale mobilitet og sikrer økonomien for institutionernes udfordringer på området.

Læs brevet her.