Tristan Regan

Pressemeddelelse: Ny formand og næstformand i UdviklingsRåd Sønderjylland

Jesper Arkil, Adm. Direktør for Arkil Holding A/S, blev på URS’ generalforsamling den 22. februar 2022 valgt som ny formand, og Erik Lauritzen, Borgmester i Sønderborg, blev valgt som ny næstformand for foreningen UdviklingsRåd Sønderjylland (URS).

”Udviklingsråd Sønderjylland har gode og meningsfyldte mærkesager, som fortjener behørig opmærksomhed og opbakning. Det omfatter såvel lokal uddannelse, beskæftigelse og produktion som den grønne omstilling og fremtidig infrastruktur. I en tid, hvor meget er i forandring, er der et stort behov for at fremme samarbejdet mellem erhvervslivet og kommunerne, koncentrere indsatsen og derved gøre en indsats for at rykke Sønderjylland længere frem på den landspolitiske dagsorden. Det skal være til gavn for vores egn, og det er jeg glad for, sammen med de sønderjyske borgmestre og andre gode kræfter i URS, at få lov til at sætte mit præg på.”, siger Adm. Direktør Jesper Arkil, Arkil Holding A/S.

Der har også været et grundlæggende ønske om at sikre rotation på formandsposten i URS, samt en bred geografisk repræsentation for at understøtte det fælles ønske om et styrket sønderjysk samarbejde. Som en konsekvens heraf, træder Direktør for Naturmælk, Leif Friis Jørgensen tilbage som formand for URS.

”Jeg har været utrolig glad for at være formand for UdviklingsRåd Sønderjylland og jeg ser med stolthed tilbage på en lang række vigtige resultater, som har været med til styrke Sønderjylland og spille landsdelen på banen i nationale sammenhænge”, siger afgående formand, Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk.

På generalforsamlingen blev Adm. Direktør Tommy Seeberg, Hydro Precision Tubing Europe og Borgmester Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune begge valgt ind i foreningens forretningsudvalg.

Yderligere oplysninger:

Formand, Adm. Direktør Jesper Arkil, Arkil Holding A/S, mobil 20 66 93 08
Næstformand, Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune, mobil 27 90 02 06
Direktør Claus Schmidt, UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), mobil 29 68 50 76

www.soenderjylland.dk

 

 


Pressemeddelelse: Sydjylland får 15 mio. kr. til udvikling og tiltrækning af grønne kompetencer

Udviklingen af grønne kompetencer hos virksomheder, uddannelsesinstitutioner og studerende i Sydjylland får nu hjælp fra EU.

Det er den store sydjyske erhvervsfyrtårnssatsning inden for grøn energi og sektorkobling, der via Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har fået tildelt 15 mio. kr. af REACT-midlerne fra EU’s Socialfond. Det er en styrkelse af de eksisterende sydjyske indsatser, som skal tiltrække arbejdskraft og understøtte udviklingen af det sydjyske erhvervsfyrtårn.

Work-live-stay, som er overordnet ansvarlig for projektet, har mange års erfaring med tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft i Sydjylland – og teamer i projektet op med stærke kompetencer; Trekantområdet Danmark, UdviklingsRåd Sønderjylland, Business Esbjerg og Copenhagen Capacity.

”Vi får nu en enestående mulighed for at stille skarpt på de kompetencer og den arbejdskraft, der skal styrke virksomhederne og Sydjyllands samlede position som nationalt fyrtårn inden for grøn energi og sektorkobling. Vi har på samme tid et blik på den korte, den mellemlange og den helt lange bane. Vi tiltrækker kompetent international arbejdskraft, efteruddanner medarbejdere i sektoren og styrker både erhvervs- og videregående uddannelser i Sydjylland”, siger direktør i work-live-stay, Iben Arvad Hansen.

Projektet starter d. 1. marts. Det løber frem til juni 2023 og består af fire hovedaktiviteter, hvor partnerne har hovedansvaret for én hver.

Trekantområdet Danmark har ansvar for aktiviteter, der i sidste ende øger optaget på videregående uddannelser, der er relevante for den grønne energibranche.

”Vi har brug for mange flere højtuddannede medarbejdere, der kan drive den grønne omstilling. Vi kommer derfor til at sætte fokus på, hvordan vi langt bedre matcher de sydjyske virksomheders kompetencebehov med de videregående uddannelser i Sydjylland. Og vi sætter alle sejl til for at synliggøre de fantastiske karrieremuligheder og dermed gøre de relevante uddannelserne endnu mere attraktive, siger direktør i Trekantområdet Danmark”, Morten Rettig.

UdviklingsRåd Sønderjylland har ansvaret for at udvikle samarbejde og indsatser, der skal øge optaget og styrke trivslen på de sydjyske erhvervsuddannelser. Målet er at få endnu flere skoleelever i Sydjylland til at vælge en erhvervsuddannelse, der kan bruges indenfor grøn energi og sektorkobling.

”Den faglærte arbejdskraft spiller en afgørende rolle for, at vi i Sydjylland kan fastholde og udbygge vores styrkepositioner inden for grøn energi og sektorkobling. Det er vigtigt, at vi i et tæt samarbejde med fx forældre, elever, virksomheder og erhvervsskolerne viser flere unge, at de også kan blive en vigtig del af den grønne omstilling, når de tager en erhvervsuddannelse”, siger direktør for UdviklingsRåd Sønderjylland, Claus Schmidt.

Business Esbjerg har ansvaret for at tilbyde håndholdt kompetenceudvikling inden for grøn energi til relevante små og mellemstore virksomheder i Sydjylland.

”Med udgangspunkt i virksomhedernes behov vil vi arbejde med at om- og opkvalificere deres nuværende arbejdskraft til den grønne omstilling, for eksempel i forhold til Havvind, Power-to-X og sektorkobling. Derudover er der et særskilt behov for, at virksomhederne får endnu bedre mulighed for at styrke deres digitale kompetencer i forhold til grøn omstilling”, siger direktør i Business Esbjerg, Susanne Nordenbæk.

Projektet indeholder også et digitalt uddannelsesforløb specifikt målrettet til udvalgte SMV’er, der arbejder med innovation inden for grøn energi og sektorkobling. Forløbet udvikles i et samarbejde mellem SDU, AAU, DTU og Center Danmark.

Copenhagen Capacity har sammen med work-live-stay ansvaret for at tiltrække og fastholde relevant international arbejdskraft til Sydjyllands grønne brancher – og for at bygge et tydeligt brand for Sydjyllands erhvervsfyrtårn inden for grøn energi og sektorkobling.

”Vores to organisationer arbejder i forvejen tæt sammen om at tiltrække udenlandsk arbejdskraft gennem det landsdækkende ’Talent til Danmark’ initiativ. Nu kan vi målrette vores ekspertise for at sikre, at det sydjyske fyrtårn får adgang til de kompetencer, der er brug for. Verden skal kende Sydjylland som en foregangsregion inden for grønenergi og som en attraktiv karrieredestination. Vi kan ikke vente med at komme i gang”, siger Nikolaj Lubanski, COO i Copenhagen Capacity.

Formand for vækstteamet og CEO i Semco Maritime, Steen Brødbæk, glæder sig også over tildelingen:

”Adgang til kvalificeret arbejdskraft er fundamentet for at lykkedes med grøn energi og sektorkobling ude i virksomhederne, og derfor er Komiteen for Fyrtårnet i Sydjylland meget tilfredse med at vi også er lykkedes med at rejse midler til denne del af vores indsats”.

 

Kontaktoplysninger til brug for pressen:

Iben Arvad Hansen, mobil 20 30 83 82

Morten Rettig, mobil 21 17 49 57

Claus Schmidt, mobil 29 68 50 76

Susanne Nordenbæk, mobil 29380839

Nikolaj Lubanski, mobil 22 16 15 11

Steen Brødbæk, mobil 20 80 98 00

Bo Nørregaard Jørgensen, SDU, mobil 29 12 57 78


Pressemeddelelse: Sønderjysk model for klimaerhvervsskole præsenteret på Christiansborg

Torsdag den 13. januar 2022 havde UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) foretræde for Folketingets Børne og Undervisningsudvalg på Christiansborg.

Baggrunden for torsdagens udvalgsforetræde var regeringens reformudspil fra september 2021, ”Danmark kan mere I”, hvori det foreslås, at der skal etableres tre klimaerhvervsskoler i landet. Placeringen af skolerne og deres endelig uddannelsesmæssige indhold er endnu uvist.

Den sønderjyske deputation præsenterede derfor Folketingets Børne og Undervisningsudvalg på Christiansborg for et forslag, hvor en sønderjysk klimaerhvervsskole tager afsæt i de to eksisterende sønderjyske erhvervsskoler: EUC SYD og Gråsten Landbrugsskole. Den sønderjyske model inddrager og gør brug af de sønderjyske erhvervsstyrkepositioner, særligt energiteknologi, produktion, landbrug, transport og byggeri. Kombinationen af uddannelsesinstitutionernes kompetencer vil styrke hele den grønne indsats og ikke mindst ambitionen om at nå CO2-reduktionsmålene i 2030.

På mødet deltog direktør for Naturmælk, Leif Friis Jørgensen, Sønderborgs Borgmester, Erik Lauritzen, adm. direktør for Arkil Holding A/S, Jesper Arkil, EUC SYDs direktør, Finn Karlsen, forstander for Gråsten Landbrugsskole, Bjarne Ebbesen og direktør for Udviklingsråd Sønderjylland, Claus Schmidt.

”Vi har i Sønderjylland unikke kompetencer og tradition for stærke partnerskaber som afsæt for en af de tre foreslåede Klimaerhvervsskoler. Samtidig kan EUC Syd og Gråsten Landbrugsskole være afsæt for en lang række demonstrations- og udviklingsprojekter, der kan give nye klimaløsninger i en række brancher”, udtaler formanden for UdviklingsRåd Sønderjylland, Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk.

Som det også afspejles af deputationen, er forslaget til den sønderjyske model stærkt forankret i både erhvervslivet og de sønderjyske uddannelsesinstitutioner.

 

Kontaktinfo:
UdviklingsRåd Sønderjylland
Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, mobil 2925 0610
Direktør Claus Schmidt, mobil: +45 2968 5076

 

Foto: Jacob Hvid CC BY-SA 3.0 

UdviklingsRåd Sønderjylland hjælper Tønder Festival med at lande 170.000 DKK

Efter Tønder Festival i sommers for andet år i træk måtte aflyse som følge af COVID-19, har festivalen haft behov for at skaffe supplerende finansiering og udviklingsmidler. Jesper Fuglsang fra URS har derfor igennem en periode ydet processtøtte og sparring til Tønder Festival omkring ansøgningen af midler fra Omstillingspuljen.

Omstillingspuljen er sat i verden for at hjælpe virksomheder med at omstille sig til den nye virkelighed, som pandemien betinger – og er særligt målrettet turisme- og oplevelsesbranchen.

Tønder Festival har et særligt behov for midler til kompetenceudvikling inden for crowd-management og event-safety for både festivalens lønnede personale og de 250 frivillige ledere. Det er vigtigt at styrke de frivillige lederes kompetencer, da de udgør en væsentlig ressource for, at festivalen kan gennemføres trygt og sikkert.

De 170.000 DKK som URS har medvirket til at hjemtage, skal derfor bruges på at styrke festivalens indsats indenfor bl.a. hygiejne-håndtering, pladsindretning, sikker og tryg publikumshåndtering.

”Vi er enormt glade for URS’ støtte, og de har spillet en væsentlig rolle ift. at sikre de 170.000, vi nu får fra Omstilllingspuljen. Med disse midler bliver det muligt for os at videreudvikle vores personale og frivilliges kompetencer i forhold til at møde de krav, som Corona nu nødvendiggør.”, udtaler en talsperson fra Tønder Festival.


Kampen for en Klimaerhvervsskole i Sønderjylland

Alt for få unge vælger en af de erhvervsuddannelser, som er nøglen til, at vi kan bevare den danske vækst og ikke mindst sætte turbo på den grønne omstilling. I regeringens reformudspil fra september 2021, "Danmark kan mere I”, lægges der op til etableringen af tre nye klimaerhvervsskoler på nationalt plan.

I UdviklingsRåd Sønderjylland deler vi fuldt ud regeringens ambition om at skabe udvikling, både på landet og i byerne samt målet om, at alle unge kan få en uddannelse eller et arbejde. Det spiller meget fint ind i vores egne strategier ”Arbejdskraft til Vækst og Velfærd” og ”Grøn Landsdel 2030”.  De nye klimaerhvervsskoler skal udbyde uddannelser til de sektorer, der især bidrager til at opfylde klimamålsætningerne i 2030 og på længere sigt i 2050. Det gælder for eksempel uddannelser inden for landbrugs-, transport-, energi-, byggeri, industri- og affaldssektoren.

Hos UdviklingsRåd Sønderjylland foreslår vi derfor et partnerskab med afsæt i to sønderjyske erhvervsskoler, EUC SYD og Gråsten Landbrugsskole. De kan tilsammen fungere som en stærk kandidat til at blive en af de tre mulige Klimaerhvervsskoler, der ligger i regeringens udspil.
Den sønderjyske model, er unik i dens inddragelse af landbrugsskolen, et match med områdets styrkepositioner, det naturlige samspil med Nordtyskland samt Porten til Europa med en stærk styrkeposition i Gate Denmark. Kombinationen giver derfor en særlig grøn dimension, som ikke er at finde i andre landsdele.

Der er en lang række stærke argumenter for at placere en erhvervsklimaskole i Sønderjylland. Sønderjylland ligger langt over gennemsnittet i andel af erhvervsuddannede og erhvervsuddannelser er nøglen til turbo på den grønne omstilling. Regionale uddannelser har et historisk stærkt samarbejde med erhvervslivet og sikrer samtidigt forsyningen til det lokale/regionale arbejdsmarked.”, udtaler URS’ direktør Claus Schmidt.

Han uddyber: ”En klimaerhvervsskole i Sønderjylland vil naturligt blive et fagligt fyrtårn og udstillingsvindue for de førende teknologier, da et bredt samarbejde blandt øvrige uddannelsesinstitutioner, kommuner og virksomheder, er karakteristisk for landsdelen. Der er et stort potentiale for samarbejde med erhvervslivet, og der foreligger allerede en række virksomheder og institutioner, som understøtter uddannelser af højeste kvalitet.

Placeringen af en klimaerhvervsskole i Sønderjylland vil være bredt funderet i landsdelen, da samarbejdet mellem EUC SYD og Gråsten Landbrugsskole vil dække over de 4 sønderjyske kommuner og dermed være et initiativ for en hel landsdel.


Verdensmål – ny værktøjskasse

Den 23. november blev første forum for det dansk-tyske Interreg-projekt ’Sustainable Development Goals: Adaptable Indicators and Methods, Regional Development and Active Implementation’ (SARA) afholdt. Projektpartnerne bød deltagerne velkommen hos Akademi Sankelmark, få kilometer syd for Flensborg.

Jesper Fuglsang fra UdviklingsRåd Sønderjylland indledte dagen med en velkomst og med at opridse formålet med dagens møde. Han introducerede også publikationen ”Inspiration til arbejdet med FN’s Verdensmål”, som kortlægger eksisterende SDG-modeller og best practice langs værdikæder – publikationen kan læses HER.

Mandy Drebold fra KielRegion gav dernæst en præsentation af SARA-projektet. Hun forklarede, at projektformålet er at tilpasse de globale mål til lokale forhold og organisationer, og indarbejde dem i praksis. Projektet skal komme med forslag til etablering af en varig og bæredygtig platform, som vil fortsætte aktiviteterne og dele viden om bæredygtighed efter SARA-projektets udløb.

Herefter overtog Haderslev Erhvervsråd med oplægget ”Fra Verdensmål til Hverdagsmål”, som tog udgangspunkt i deres arbejde med SMV’er og inspirerede til hvordan virksomheder fremadrettet kan arbejde med SDG’er i deres forretningsudvikling. Oplægget ledte til adskillige spørgsmål fra de fremmødte.

Peter Lind fra Erhvervshus Sydjylland havde dagens andet indlæg og gav et inspirerende oplæg under titlen ”Green Transition and Sustainability in a Business Perspective”. Oplægget gav indblik i tilgange til at accelerere og integrere bæredygtighed på virksomhedsniveau. Også her spurgte publikum ind til tilgangen og debatterede udfordringer.

Efter en networking pause, rundede dr. Hans Meves fra CIVICON dagen af med et oplæg, hvori han bl.a. behandlede kvalitetssikring og rapportering som en driver i processen mod mere bæredygtig forretningsdrift og produktion.

Dagen sluttede med fællesbillede og frokost for deltagerne.


Sønderjyske bud på klimaløsninger og arbejdskraft præsenteret ved URS’ Årsdag 2021

Der var klima og adgang til arbejdskraft på programmet, da Udviklingsråd Sønderjylland tirsdag den 26. oktober bød 80 gæster velkommen på Hotel Harmonien i Haderslev.

Gæstelisten var en god blanding af topledere fra erhvervsliv, politik, uddannelser og organisationer, da URS tirsdag den 26. oktober afholdt deres årsdag. Blandt de deltagende var borgmestre fra flere af de sønderjyske kommuner, som havde taget en kort pause fra kommunalvalgkampen for at deltage. Også fremmødt var en håndfuld af de lokalt valgte folketingspolitikere. De var alle samlet for at høre oplæg om Sønderjyllands bidrag til klimaløsninger og adgangen til arbejdskraft i landsdelen.

Efter en kort introduktion til URS’ Vision 2030 fra formand og næstformand for URS, Direktør for Naturmælk Leif Friis Jørgensen og Borgmester i Aabenraa Kommune Thomas Andresen, havde Tænketanken Mandag Morgen et indlæg om omstillingspotentialerne for klima, digitalisering og uddannelse i Sønderjylland.

Efterfølgende indtog Prorektor fra SDU og medlem af URS, Sebastian Mernild, scenen. Han præsenterede en række resultater fra hans arbejde i FN’s Klimapanel (IPCC) og et indblik i nødvendigheden af klimaløsninger, samt mulighederne for arbejdet imod den grønne omstilling i Sønderjylland. Indlægget afledte en livlig debat og ansporede en lang række spørgsmål og kommentarer til de praktiske løsninger for virksomheder, organisationer og politikere.

De fremmødte blev endnu engang inspireret, da medlem af URS og Administrerende Direktør Jesper Arkil fra Arkil Holding A/S gav dagens sidste oplæg. Med udgangspunkt i bygge-og entreprenørbranchen udfordrede Arkil udbudsregler og lagde op til nye løsningsmodeller for udfordringerne med arbejdskraft, samarbejder og partnerskaber i Sønderjylland.

Afslutningsvis uddeltes BHJ Fondens Initiativpris til fire ekstraordinære initiativer til gavn for det sønderjyske arbejdsmarked. Formanden for BHJ Fonden, Peder Damgaard, og bestyrelsesmedlem, Maibritt Jacobsen, overrakte priserne til: V. Å. Gram, Kjelkvist A/S, Senior Erhverv Sønderjylland og Projekt Unge på Toppen.

 

Kontaktinfo:

UdviklingsRåd Sønderjylland
Direktør Claus Schmidt
Mobil: +45 2968 5076
Email: cs@soenderjylland.dk