Behov for forudsigelig økonomi til ungdomsuddannelser

apr 5, 2024

Gode uddannelsesinstitutioner er med til at styrke udviklingen, bosætningen og tiltrækningen af arbejdskraft i Sønderjylland. Men i dag er skolernes økonomi i høj grad afhængig af antallet af elever, og det betyder kort sagt: Jo færre elever, jo færre penge at drive skole for. Der bliver stadig færre unge i landsdelen de kommende år, og det udfordrer økonomien på bl.a. de gymnasiale uddannelser.

Klar opfordring fra 13 gymnasiale uddannelser

Derfor er der behov for en økonomisk afregningsmodel som også tilgodeser skoler i områder med demografiske udfordringer. UdviklingsRåd Sønderjylland har sammen med 13 rektorer og direktører fra de sønderjyske gymnasiale uddannelser, sendt en klar opfordring til børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) og medlemmerne af Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg: Skolerne har brug for et markant højere grundtilskud, så de med en mere forudsigelig økonomi også fremover kan sikre et bredt fagudbud samt kvalitet i uddannelserne, uanset antallet af elever.

Erhvervsskoler sender opråb til ministeren

Regeringens ønske om at give landets erhvervsskoler et økonomisk løft de kommende år bliver hilst velkommen hos landsdelens erhvervsskoler. Men der er behov for, at de kommende investeringer først og fremmest udmønter sig som et markant højere grundtilskud til skolerne.

Sådan lyder det opråb som direktørerne for EUC Syd, Rybners, EUC Lillebælt og Hansenberg, sammen med UdviklingsRåd Sønderjylland, har sendt til børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) og medlemmerne af Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg.

Et markant højere grundtilskud til skolerne vil kunne sikre et fortsat bredt lokalt udbud af faglige uddannelser på skolerne, der både er udfordret af den demografiske udvikling, og af at det er svært, at tiltrække de unge til erhvervsskolerne.

Og der er brug for de unge på erhvervsskolerne, hvis erhvervslivet skal være sikret den arbejdskraft der er brug for fremover, og Danmark skal i nå i mål med den grønne omstilling.