Borgmestre til regeringen: Behov for flere penge til UC SYD

jun 24, 2024

Et Danmark i balance kræver velfærd og uddannelser i hele landet. Derfor er det afgørende for udviklingen i Syd- og Sønderjylland, at unge kan uddanne sig til fx sygeplejerske, lærer, pædagog og socialrådgiver uden at skulle rykke rødderne op og flytte ud af landsdelen.

Det er budskabet i det brev som 10 syd-og sønderjyske borgmestre sammen med UC SYD, Education Esbjerg og UdviklingsRåd Sønderjylland i maj har sendt til uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M). Brevet blev desuden sendt til uddannelsesordførerne og de sydjysk valgte folketingsmedlemmer. Efterfølgende har UC SYD, Education Esbjerg og UdviklingsRåd Sønderjylland sendt et tilsvarende brev til statsminister Mette Frederiksen (S).

Færre elever betyder færre penge

Den syd- og sønderjyske professionshøjskole UC SYD oplever – ligesom andre steder i landet – i disse år et fald i antallet af elever på de store velfærdsuddannelser, pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver. Samtidig udfordrer den demografiske udvikling i landsdelen med færre unge og et træk mod de store studiebyer og betyder færre penge til UC SYD, der er finansieret via et taxametersystem med betaling ud fra antallet af elever.

Opgørelser fra UC SYD viser, at størstedelen af de unge, der vælger at tage en velfærdsuddannelse på UC SYD kommer fra lokalområdet og bliver i landsdelen efter uddannelse. Det er af afgørende betydning for rekrutteringen til sygehuse, folkeskoler, daginstitutioner m.v.

Reform skal tage geografiske hensyn

I henvendelserne til regeringen efterlyser borgmestrene, UC SYD, Education Esbjerg og UdviklingsRåd Sønderjylland derfor konkret en finansiering, der tager højde for omkostningerne ved at drive en uddannelsesinstitution som UC SYD, der har stor geografisk spredning med uddannelser i og færre og mindre hold end tilsvarende uddannelser i landets største byer.

I dag er der en geografiske ubalance mellem de store og små campusser i landet. UC SYD, der har uddannelser i Aabenraa, Tønder, Haderslev, Esbjerg og Kolding, har ikke samme mulighed for at hente økonomi fra store hold til at finansiere mindre hold, som professionshøjskoler med udbud i landets største byer København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Efter planen genoptager uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund og partiernes uddannelsesordførere reformarbejdet af velfærdsuddannelserne efter sommerferien.