Business Region Sønderjylland

Flere steder i landet har kommunerne valgt at indgå i tværkommunale samarbejder i såkaldte Business Regions, for at fremme udvikling, jobskabelse og vækst.

Kommunernes Landsforening har defineret 9 danske business regions her i blandt UdviklingsRåd Sønderjylland.

Hvad er en Business Region?

Business regions opstår ud fra erkendelse om at et øget samarbejde på tværs af kommunegrænser og andre skel, er med til at styrke sammenhængskraften og det samlede gode i hele regionen hvor de involverede parter indgår.

Et væsentligt karakteristikum for en business region er, at samarbejdet opstår ’nedefra’ med udgangspunkt i erhvervslivets og samarbejdsparternes styrker og udfordringer. Samarbejdet lader sig ikke begrænse af administrative grænser. Man samarbejder om det, der giver mening, med dem, det giver mening at samarbejde med. (KL, “Sammen om vækst”, 2016)

Foreningens arbejde sker sammen med de fire sønderjyske kommuner og en række virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner placeret i Sønderjylland, med udgangspunkt i fælles definerede strategiske målsætninger.

Med denne motor er det muligt at skabe det nødvendige rammebetingelser for vækst og udvikling i forskellige brancher på tværs af forskellige typer af organisationer og virksomheder.

Læs mere om URS’ formål og opgaver her.

KL har udarbejdet en rapport hvor de identificerer ni danske business regions ud fra nogle fælles karaktertræk. Læs mere her.