Fødevare- og landbrugserhvervet har stor betydning for vækst og velfærd i Sønderjylland. Erhvervet tegner sig for ca. 12% (2014) af den samlede beskæftigelse. Det er specielt inden for mælke- og svineproduktion samt forarbejdningen Sønderjylland har sine styrker. Specielt inden for økologisk mælkeproduktion har vi en særlig styrke, hvor vi i Sønderjylland tegner os for ca. 25% (2014) af den samlede økologiske mælkeproduktion og samtidig har Danmarks største rene økologiske mejeri.

I UdviklingsRåd Sønderjylland arbejder vi for, at styrke den i forvejen stærke fødevare- og landbrugsklynge. Det gør vi blandt andet gennem deltagelse i strategiske projekter, der enten understøtter klyngen bredt eller som i Udviklingsprojektet Spirende Fødevare Oplevelser (SFO) ved én-til-én indsatser. Specielt SFO har til formål at understøtte vækstaktiviteter i fødevarevirksomhederne gennem en målrettet handlingsplan, der skal sikre virksomheden realiserer sit potentiale. Indtil videre har 7 virksomheder taget imod det tilbud i Sønderjylland, mens vi har været i kontakt med mere end 25 små og mellemstore fødevarevirksomheder.

Læs mere om fødevare- og landbrugsklyngens betydning for Sønderjylland i notatet ”Det Sønderjyske Landbrugs- og fødevareerhverv – perspektiver for vækst og udvikling”.

I UdviklingsRåd Sønderjylland arbejder vi også med andre indsatsområder, såsom:

  • Etableringen af Sønderjyske Fristelser som et endnu stærkere sønderjysk fødevarenetværk
  • Etableringen af energieffektive og lavemissionslandbrug gennem et stærkt samarbejde mellem Gråsten Landbrugsskole og landbrug, EUC Syd m.fl.

Ovenstående er blot nogle eksempler på vores nuværende indsatser, men vi også mange boblere liggende som er interessante. Her kan bl.a. nævnes: Digitalisering af og i værdikæderne, etablering af et udviklingsnetværk blandt fødevareproducenter samt Bedre mulighed for lokal afsætning. Vi er dog altid åbne for at høre jeres ideer til nye udviklingsområder.

Du er derfor velkommen til at kontakte Projektkonsulent Jesper Fuglsang på 2157 0150 eller mail JF@soenderjylland.dk.

Projekter

Spirende Fødevareoplevelser

Projekt Spirende Fødevareoplevelser, giver URS mulighed for at tilbyde et antal Sønderjyske fødevarevirksomheder et rådgivningsforløb. Rådgivningsforløbet bliver skræddersyet til netop Jeres virksomhed og de udfordringer I står over for, for at indfri vækstpotentialet.

Læs mere

Hold dig opdateret på deseneste nyheder fraUdviklingsRåd Sønderjylland

Seneste nyheder