I Sønderjylland findes en række af virksomheder, som udbyder en bred palet af logistik og transportydelser, såvel som specialiserede services til branchen. Logistikvirksomhederne håndterer godstransport i forskellige forsyningskæder, og er et vigtigt nordeuropæisk forbindelsespunkt for godsstrømme mellem Skandinavien og Europa. Specielt er Padborg kendetegnet ved at være Nordeuropas største klynge inden for håndtering af køle- og frostvarer.

URS arbejder tæt sammen med virksomheder og brancheorganisationer inden for transport og logistik området, både i Tyskland og Danmark. I 2009 etablere URS i samarbejde med danske og tyske partnere interreg projektet ”Cross Border Logistik”. Projektet havde til formål at samle regionens transport- og logistikvirksomheder i et samarbejde for derigennem at udvikle, udnytte og dele regionens know-how og viden. Udbyttet af projektet blev bl.a. et notat samt idé-katalog over nye indsatsområder – se linket.

I URS arbejder vi løbende med at understøtte udviklingen af den Sønderjyske transport- og logistik klynge bl.a. via strategiske indsatser og projekter. Samtidig arbejder vi for at synliggøre de mange virksomheder og kompetencer vi har i Sønderjylland inden for området, for derigennem at skabe bedre muligheder for vækst og udvikling.

Padborg. Foto af Lars Dagnæs.

Cross-Border Logistics (CB-log)

Food Port

Hold dig opdateret på deseneste nyheder fraUdviklingsRåd Sønderjylland

Seneste nyheder

Inden for Logistik og Transport