Logistik og Transport

Danmarks vigtigste adgangsvej til Europa skal styrkes

Danmarks vigtigste adgangsvej til Europa skal styrkesUdviklingsRåd Sønderjylland (URS) kommer for første gang med et samlet og omfattende bud på, hvordan Danmarks vigtigste transportkorridor skal styrkes. En ny parallel motorvej fra E20 til grænsen, udbygning af jernbanenettet og en skarp opfordring til øget koordinering med vores tyske naboer er de mest markante indslag. ”Vi har med vantro…


Berlin nikker ja til trafikkommission

Berlin nikker ja til trafikkommission Siden 2007 har URS sammen med IHK Flensborg, sat fokus på behovet for en styrkelse af infrastrukturplanlægning og investeringer i Jyllandskorridoren mellem Danmark og Tyskland. URS mål har været en aftale på regeringsniveau, der sikrer erhvervslivet på begge sider af landegrænsen, gode langsigtede rammebetingelser, som grundlag for virksomhedernes…


Ny transportminister, Hans Christian Schmidt, besøgte URS i Padborg

Ny transportminister, Hans Christian Schmidt, besøgte URS i PadborgEmnet var en dansk-tysk Infrastrukturaftale  Transportminister Hans Christian Schmidt besøgte UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) onsdag den 3. marts 2010 i Padborg. Ministeren fik opdateret de syd og sønderjyske ønsker til Infrastruktursamarbejdet ned Tyskland, inden han kørte videre sydpå for at mødes med Ministerpræsident Peter…


URS møder Trafikudvalg

URS møder TrafikudvalgLæs materiale fra mødet  Som et led i UdviklingsRåd Sønderjyllands (URS) arbejde for at forbedre veje og jernbaner, i Jyllands Korridoren, møder URS folketingets trafikudvalg på Christiansborg, den 26. marts 2009. Forud ligger 2 års fokus på udfordringerne i syddanmark på veje og jernbaner. Emnet er belyst ved 2 dansk-tyske infrastrukturkonferencer i maj 2008 samt december…


Infrastruktur-konference 2008 i Flensburg

Infrastruktur-konference 2008 i FlensburgLars Barfoed vil se på dansk-tysk regeringsaftale på Jyllands Korridoren! UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) og IHK Flensborg gennemførte den 15. december 2008 den anden Infrastrukturkonference. Denne gang i Flensborg. På mødet blev det fra tysk side foreslået at nedsætte en kommission der skal kortlægge udfordringerne på veje og jernbaner i Jyllands…


Stærkt URS-hold mødte Trafik- og Erhvervsudvalget på Christiansborg

Stærkt URS-hold mødte Trafik- og Erhvervsudvalget på ChristiansborgSydjysk trafik er en national udfordring! Torsdag den 21. februar var UdviklingsRåd Sønderjylland på Christiansborg. På 2 møder med hhv. Folketingets Trafik og Erhvervsudvalg, fremlagde URS delegationen ønsket om en dansk-tysk regeringsaftale på veje og jernbaner mellem Danmark og Tyskland. Læs “Jyllands Korridoren –…