Alle Nyheder

Job-til-2 med resultater

Job-til-2 med resultater20. marts 2019 UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) har de seneste 3 år taget godt imod 121 medflyttede ægtefæller i udviklingsprojektet ”Partnerliv”. Målet var at styrke familiernes fodfæste i landsdelen ved at finde job, uddannelse eller anden beskæftigelse til den medflyttende ægtefælle. ”Der ligger en stor værdi for både virksomhed og den tilflyttende familie at få en god…


Høje afgifter spænder ben for sønderjysk biogas i lastbiler

Høje afgifter spænder ben for sønderjysk biogas i lastbilerMandag den 4. marts gennemførte URS et dialogmøde med syd- og sønderjyske folketingspolitikere for bl.a. at drøfte hvordan afgifter på biogas hæmmer den grønne omstilling i transportbrnachen. Andre emner på mandagens møde var uddannelse, dansk-tysk erhvervs samarbejde, infrastruktur og pendlerskat. Pressemeddelelse, 5. Marts 2019…


Nyhedsbrev: Data og digitalisering i logistik- og transportbranchen

Nyhedsbrev, januar 2019Data og digitalisering i logistik- og transportbranchen Meget peger på, at data og digitalisering vil være en vigtig driver for udviklingen af transport og logistikerhvervet i de kommende år. Udviklingen kan både indeholde muligheder og trusler for virksomhederne. Mulighederne er både i form af effektivisering og udvikling i nye forretningsmodeller. Truslen er, at…


URS NYT, december 2018

URS NYT, december 201821. december 2018 Sønderjylland er kendt for det stærke private engagement i landsdelens udvikling, herunder i opbakningen til fx foreningen UdviklingsRåd Sønderjylland (URS). Med vores 27 medlemmer har vi i år 2018 udviklet ”Vision 2030”, der giver os nye mål og fælles energi til at videreudvikle landsdelen. Vi lancerer ”Vision 2030”…


Tre sønderjyske virksomheder hædres for grønne initiativer

Tre sønderjyske virksomheder hædres for grønne initiativerBHJ Fondens Initiativpris går i år til tre sønderjyske virksomheder, der på hver sin måde gør en grøn forskel. 29. oktober 2018 Prismodtagerne af BHJ Fondens Initiativpris sammen med Maibritt Jacobsen fra BHJ Fonden (tv.) og Leif Friis…


Christiansborg lagde rammen for dialog møde 1. oktober 2018

Christiansborg lagde rammen for dialog møde 1. oktober 201812 Sydjyske folketingsmedlemmer og 14 fra UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) afholdte dialogmøde på Christianseborg, om aktuelle emner som infrastruktur, uddannelse og energi. 15. oktober 2018 På mødet var der en god dialog mellem 12 Sydjyske folketingsmedlemmer og 14 fra UdviklingsRåd Sønderjylland…


4-lande samarbejde omkring Bodensee inspirerede det dansk-tyske Business Forum

4-lande samarbejde omkring Bodensee inspirerede det dansk-tyske Business ForumØget kontakt over grænsen samt et stærkere brand i København, Vejle, Kiel og Berlin, er en vigtig grundpille, når det dansk-tyske Business Forum skal udvikle grænseregionens uddannelsestilbud og infrastruktur. 15. oktober 2018 Det dansk-tyske Business Forum havde derfor på seneste…


Data og digitalisering var omdrejningspunkt for velmødt logistik og transport workshop i Padborg

Data og digitalisering var omdrejningspunkt for velmødt logistik og transport workshop i PadborgLige knap 40 aktører var samlet i Padborg for at sætte fokus på udfordringerne og forretningsmulighederne ved dataanvendelse og digitalisering. 6. oktober 2018 Data og digitaliseringsworkshop for logistik og transportbranchen. Foto: Lars Dagnæs.Big data, IoT,…


Vejledere og virksomheder fik nye redskaber til at fange de unge

Vejledere og virksomheder fik nye redskaber til at fange de unge50 uddannelsesvejledere og 20 HR-medarbejdere fra sønderjyske virksomheder er blevet skarpere på, hvordan de skal guide og rekruttere unge mennesker til et spændende arbejdsliv i Sønderjylland. 27. september 2018 Fotos: Lene Esthave. 1/3…


Formandskabet Udviklingsråd Sønderjylland Thomas tv Leif th

Flere virksomheder sponsorerer sønderjysk udvikling

Flere virksomheder sponsorerer sønderjysk udviklingAntallet af virksomheder, der økonomisk støtter arbejdet med erhvervsudvikling i foreningen UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), er stigende. I 2018 har rådet således fået tre nye virksomhedssponsorer, der støtter foreningens arbejde med at udvikle landsdelens erhvervsklynger og rammer. 2018-09-06 12:04:00…