Topnyhed

”Porten til Europa” kræver bedre infrastruktur.

Topnyhed[su_post field="post_excerpt"] 5. September 2019 Vi er meget enige med Transportminister Benny Engelbrecht i, at ”Syd- og Sønderjylland fortjener en bred aftale om fremtidens infrastruktur. Og det skal være en aftale der rækker 10 år frem om nye motorveje, jernbaner og broer”. Vi undrer os faktisk over, at der endnu ikke er lavet en bred politisk aftale om…


Ny URS vision for de næste 10 år

Vision 2030 Vision 2030, og strategierne i den, er vores bud på, hvordan vi bedst muligt arbejder for at gøre landsdelen til et endnu bedre sted at bo, arbejde, uddanne sig og drive virksomhed, i de kommende 10 år. Vi ser potentialet i de globale megatrends som FN’s Verdensmål, den grønne omstilling og den teknologiske udvikling. Det står tydeligt for os, at de kommende år byder på en…


URS NYT, december 2018

Topnyhed21. december 2018 Sønderjylland er kendt for det stærke private engagement i landsdelens udvikling, herunder i opbakningen til fx foreningen UdviklingsRåd Sønderjylland (URS). Med vores 27 medlemmer har vi i år 2018 udviklet ”Vision 2030”, der giver os nye mål og fælles energi til at videreudvikle landsdelen. Vi lancerer ”Vision 2030” i første kvartal 2019 med 4 tilhørende…


Tre sønderjyske virksomheder hædres for grønne initiativer

Topnyhed[su_post field="post_excerpt"] 29. oktober 2018 Prismodtagerne af BHJ Fondens Initiativpris sammen med Maibritt Jacobsen fra BHJ Fonden (tv.) og Leif Friis Jørgensen, formand for URS og direktør i Naturmælk (th.). Foto: Lene Esthave Nearcrowd. Foto: Lene Esthave Gråsten Teglværk. Foto: Lene Esthave…


Christiansborg lagde rammen for dialog møde 1. oktober 2018

Topnyhed[su_post field="post_excerpt"] 15. oktober 2018 På mødet var der en god dialog mellem 12 Sydjyske folketingsmedlemmer og 14 fra UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) om aktuelle emner. Efter en kort velkomst ved formanden for UdviklingsRåd Sønderjylland, Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, tog dialogen afsæt i følgende emner: Periodebaserede vejafgifter og turisme,…


Vejledere og virksomheder fik nye redskaber til at fange de unge

Topnyhed[su_post field="post_excerpt"] 27. september 2018 Fotos: Lene Esthave. 1/3 Fotos: Lene Esthave. 2/3 Fotos: Lene Esthave. 3/3 Tirsdag den 25. september mødtes vejledere og HR-medarbejdere til Vejlederdag i Multikulturhuset i Sønderborg. Det er Udviklingsråd Sønderjylland og…


Mogens Lykketoft tog godt imod URS notatet Grøn Landsdel 2030

Topnyhed[su_post field="post_excerpt"] maj 2018 Foto: Raymond Ortiz (URS)Tidligere formand for FN’s Generalforsamling Mogens Lykketoft anlagde igår visit i Sønderborg til oplæg og debat om FN’s 17 mål for bæredygtig global udvikling. Mogens Lykketoft var i 2015 formand for FN da de 17 verdensmål blev vedtaget af medlemslandene på FN’s topmøde i New York d. 25.…


Én indgang til erhvervsfremmesystemet opnås gennem personlig lokal kontakt

Topnyhed[su_post field="post_excerpt"] 25. April 2018 I Sønderjylland har vi et yderst godt samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommuner i forhold til udviklingen af Sønderjylland, herunder især erhvervsudvikling. Efter 12 års formaliseret samarbejde i foreningen URS – et privat-offentligt partnerskab mellem nogle af de største industrivirksomheder i…


Direktør Leif Friis Jørgensen og Transportminister Ole Birk Olesen

Transportministeren fik "Porten til Europa" overrakt på Schackenborg Slot

Topnyhed[su_post field="post_excerpt"] 13. april 2018 “I Sønderjylland har vi en langsigtet infrastrukturplan, der understøtter Danmarks samhandel med udlandet. Planen hedder “Porten til Europa” og vi har netop opdateret de tal der ligger til grund for vores infrastrukturønsker”, udtaler Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk og formand UdviklingsRåd…


UdviklingsRåd Sønderjylland fik ny næstformand

Topnyhed[su_post field="post_excerpt"] PRESSEMEDDELSE, 6. April 2018 Formand, Leif Friis Jørgensen (th.) og Næstformand, Thomas Andresen (tv.)På generalforsamlingen blev Aabenraa Kommunes borgmester Thomas Andresen valgt til at overtage næstformandsposten efter borgmester i Haderslev Kommune, H.P. Geil. Næstformandsposten i URS skal altid bestrides af én af de fire borgmestre i…