Danske og tyske erhvervsfolk kræver handling fra Trafikkommission

jan 5, 2012

Danske og tyske erhvervsfolk kræver handling fra Trafikkommission

Pressemeddelelse (PM)

Dansk-tysk Business Forum kræver principbeslutning fra København, Kiel og Berlin om den fremtidige infrastruktur i Jyllands Korridoren, mellem Danmark og Tyskland.
Ledende erhvervsfolk mødtes i december 2011 i det dansk-tyske Business Forum. Her har sammenhæng i infrastrukturen mellem Danmark og Tyskland allerhøjeste prioritet. Velfungerende infrastruktur er nemlig en af de væsentlige betingelser for samfundsøkonomisk vækst og udvikling – også mellem to lande.
”Infrastruktur projekter styrker den regionale erhvervsudvikling, især her hos os i det dansk-tyske erhvervsområde. Det er netop derfor, at vi er så spændt på resultaterne fra den dansk-tyske trafikkommission. For nu gælder det jo om at få ideen fra dansk side om udbygningen af Jyllands Korridoren med en Hærvejsmotorvej til at hænge sammen med den tyske side,” udtaler Præsident Uwe Möser, IHK Flensborg.
”Jyllands Korridoren er den allerstørste og vigtigste forbindelse for både person og godstransport mellem vore lande – også om 25 år. Det er derfor dybt bekymrende at der ikke foreligger en forpligtende dansk-tysk udviklingsplan for området udtaler Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland. ”Fra dansk side håber vi derfor på at vores nye Transportminister Henrik Dam Kristensen vil gå aktivt ind i Trafikkommissionsarbejdet i 2012, fortsætter Hans Kirk.
”EU har afsat penge til at medfinansiere infrastrukturprojekter, der kan styrke Hamborg-Århus korridoren. Vi opfordrer derfor på det kraftigste politikerne i København, Kiel og Berlin til at få søgt nogle af de TEN-T midler, der blot venter på at komme ud og arbejde”, slutter Uwe Möser og Hans Kirk på vegne af det dansk-tyske Business Forum.
Yderligere oplysninger                                 
Formand URS, Hans Kirk, Danfoss, +45 40 38 85 20
Præsident Uwe Möser, IHK Flensborg, +49 461 806 590
Trafikfakta og presseklip fra Jyllands Korridoren 
Læs notatet “Jyllands Korridoren – Porten til Europa” belyst ved gods og persontrafik HER 
 
Fakta Dansk-Tysk Business Forum
Er oprettet i 2011 og består af 7 danske og 7 tyske erhvervsledere.  Målet er at styrke rammebetingelser som infrastruktur og uddannelse, der er forudsætningen for økonomisk vækst og udvikling hos erhvervsliv og industri.
 
Dansk-Tysk Business Forum medlemmer, december 2011
Navn
Virksomhed
Hans Kirk
Danfoss
Fabrikschef Mette Toft
Arla Foods amba
Adm. Direktør Claus Tygesen
Tygesen A/S
President Troels Petersen
Danfoss Power Electronics
Adm. Direktør Mogens Therkelsen
H.P. Therkelsen A/S
Adm. Direktør Carsten Friis
Dansani A/S
Adm. Direktør Peter Albers
Ernst Günther Albers GmbH
Adm. Direktør Gorm Iver Gondesen
Transit Transport Flensburg GmbH
Adm. Direktør Martin Meesenburg
gb Meesenburg OHG Flensburg
Adm. Direktør Axel Meynköhn
Wyker Dampfschiffsreederei Föhr-Amrum GmbH
Adm. Direktør Uwe Möser
Allgemeine Flensburger Autobusgesellschaft GmbH & Co. KG
Matthias Wolfskeil
Tidl. Stadtwerke Flensburg
UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et samarbejde mellem private og offentlige aktører. URS består af 26 topfolk fra virksomheder, borgmestrene fra Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa samt uddannelsesinstitutioner i Sønderjylland.
URS er organiseret som en forening der har 3 indsatsområder; styrkelse af rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer.
Yderligere oplysninger på www.soenderjylland.dk
Kontakt Claus Schmidt, +45 29 68 50 76 cs@soenderjylland.dk
Dansk-Tysk Regionalmanagement under IHK Flensburg har eksisteret siden 2007 og har taget initiativ til en række erhvervsrelaterede grænseoverskridende tiltag. Det fungerer som en central kontaktflade for virksomheder, der søger erhvervskontakter eller har spørgsmål om erhvervsaktiviteter i nabolandet. Dansk-Tysk Regionalmanagement arbejder med indsatsområderne uddannelse og arbejdsmarked, erhvervsklynger og universitetssamarbejde, samt turisme.
Yderligere oplysninger på www.ihk-region.de
Kontakt: Michael Schack, +49 461 806 590 schack@flensburg.ihk.de