Dialogmøde satte fokus på behov for politisk hjælp til uddannelser

apr 19, 2024

Et fortsat bredt udbud af videregående uddannelser og ungdomsuddannelser af en fortsat høj kvalitet er afgørende for landsdelens fremtid og udvikling. Men de sønderjyske uddannelsesinstitutioner mærker i disse år konsekvensen af de faldende ungdomsårgange og den økonomiske udfordring ved at drive skoler udenfor landets store byer.  

Det kræver masser af knofedt ude på uddannelserne, men lige nu kræver det først og fremmest politisk vilje og handling til at skabe rammerne for en forudsigelig økonomi og dermed en sikker fremtid for de syd- og sønderjyske uddannelsesinstitutioner.

Det var en af pointerne da UdviklingsRåd Sønderjylland fredag d. 19. april holdt dialogmøde for 48 medlemmer og folketingsmedlemmer på UC SYDs Campus i Aabenraa.

Lokale velfærdsuddannelser er vigtige
Direktør for Samfund og Sundhed på UC SYD, Anette Nicolaisen gennemgik de udfordringer som professionshøjskolen UC SYD står overfor. Den demografiske udvikling betyder færre unge i landsdelen, mens der fortsat også er mange unge der søger mod landets større byer for at tage en uddannelse. Det betyder at UC SYD skal holde små hold kørende, som er dyre i drift.  

Der var enighed om at det vil gå ud over både fastholdelsen og tiltrækningen af arbejdskraft, hvis landsdelen ikke har tilstrækkelig med pædagoger, skolelærere og sygeplejersker til at sikre kvalitet i områdets daginstitutioner, grundskoler og sygehuse.

Behov for en forudsigelig økonomi
Direktør for EUC Syd, Dan Zielke gav en grundig indføring i både de gymnasiale uddannelser og erhvervsskolernes behov for en forudsigelig økonomi.

Den demografiske udvikling med færre unge i landsdelen betyder færre penge til skolerne fordi staten aflønner skolerne via et taxametersystem. Et højere grundtilskud vil derfor kunne sikre at unge sønderjyder også fremover får samme kvalitet i deres gymnasiale uddannelser som unge i de større byer, og at erhvervsskolerne fortsat har et fagudbud som matcher arbejdsmarkedets behov.

Det har UdviklingsRåd Sønderjylland og 13 gymnasiale sønderjyske uddannelser samt 4 sydjyske erhvervsskoler tidligere på foråret gjort børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) opmærksom på ved et fælles skriftligt opråb. 

Sønderjyske ønsker til investeringer
På dialogmødet blev de mange sønderjyske muligheder og ønsker til de kommende års investeringer i forsvaret også vendt. Borgmester i Haderslev, Mads Skau (V) skitserede de ønsker og forslag som UdviklingsRåd Sønderjylland også tidligere har indleveret til beslutningstagerne i det kommende forsvarsforlig.

Formand for Spiras, Henrik Jessen og direktør for H.P Therkelsen, Peter Therkelsen gav afslutningsvis deres vurdering af den grønne omstillings betydning for to af landsdelens store erhvervsklynger; landbrug og transport.

En stor del af temaet for UdviklingsRåd Sønderjyllands dialogmøde d. 19. april var uddannelsesinstitutionernes økonomiske udfordringer. Det kræver handling fra Christiansborg for at sikre at uddannelserne også fremover kan levere kvalitet og sikre et bredt fagudbud.