Grønt lys til sønderjyske klynger

jun 29, 2007

Arbejdet med de sønderjyske erhvervsklynger har passeret den første milepæl.

Stærke klynger indenfor køleteknik, mekatronik, logistik og transport, AluCluster, Flagskibet.dk samt bioenergi området, er blevet anerkendt af Vækstforum ved Region Syddanmark.

Det betyder at UdviklingsRåd Sønderjyllands arbejde med klyngeudvikling nu har adgang til at søge midler fra EU Social og Strukturfonde.

Herudover har Vækstforum, Region Syddanmark indstillet projektet “klyngeløft – uddannelse som rammebetingelse for klyngeudvikling” til socialfondsmidler hos Erhvervs- og Boligstyrelsen.

Projektets formål at skabe et netværk mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsklynger, der skal identificere hvilke kompetenceudviklingsbehov, der er i de sønderjyske klynger for at kunne klare fremtidens arbejdsmarked.

Endeligt svar omkring støtte forventes i slutningen af august 2007.
Yderligere information Claus Schmidt, mobil 29685076