URS NYT, december 2018

Nyt fra direktøren: "... Med vores 27 medlemmer har vi i år 2018 udviklet ”Vision 2030”, der giver os nye mål og fælles energi til at videreudvikle landsdelen. Vi lancerer ”Vision 2030” i første kvartal 2019 med 4 tilhørende strategier..."

Tre sønderjyske virksomheder hædres for grønne initiativer

BHJ Fondens Initiativpris går i år til tre sønderjyske virksomheder, der på hver sin måde gør en grøn forskel.

Christiansborg lagde rammen for dialog møde 1. oktober 2018

12 Sydjyske folketingsmedlemmer og 14 fra UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) afholdte dialogmøde på Christianseborg, om aktuelle emner som infrastruktur, uddannelse og energi.

4-lande samarbejde omkring Bodensee inspirerede det dansk-tyske Business Forum

Øget kontakt over grænsen samt et stærkere brand i København, Vejle, Kiel og Berlin, er en vigtig grundpille, når det dansk-tyske Business Forum skal udvikle grænseregionens uddannelsestilbud og infrastruktur.

Data og digitalisering var omdrejningspunkt for velmødt logistik og transport workshop i Padborg

Lige knap 40 aktører var samlet i Padborg for at sætte fokus på udfordringerne og forretningsmulighederne ved dataanvendelse og digitalisering.

Vejledere og virksomheder fik nye redskaber til at fange de unge

50 uddannelsesvejledere og 20 HR-medarbejdere fra sønderjyske virksomheder er blevet skarpere på, hvordan de skal guide og rekruttere unge mennesker til et spændende arbejdsliv i Sønderjylland.

Formandskabet Udviklingsråd Sønderjylland Thomas tv Leif th

Flere virksomheder sponsorerer sønderjysk udvikling

Antallet af virksomheder, der økonomisk støtter arbejdet med erhvervsudvikling i foreningen UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), er stigende. I 2018 har rådet således fået tre nye virksomhedssponsorer, der støtter foreningens arbejde med at udvikle landsdelens erhvervsklynger og rammer.

Invitation til Vejlederdag 2018

For 3. år i træk gennemføres ”Vejlederdag”, hvor du som HR-medarbejder eller uddannelsesvejleder kan få inspiration til dit arbejde med rekruttering og vejledning af unge mennesker.

BHJ Fondens Initiativpris 2018

Kender du en virksomhed eller organisation, der har succes med at udvikle deres produktion og produkter i en bæredygtig retning? Indstil dem til BHJ Fondens Initiativpris 2018 inden d.21/9.

Mogens Lykketoft tog godt imod URS notatet Grøn Landsdel 2030

Ved gårsdagens IDA Syd arrangement om FN's 17 mål for bæredygtig udvikling, fik hovedtaler Mogens Lykketoft overrakt et eksemplar af notatet Grøn Landsdel 2030.

Én indgang til erhvervsfremmesystemet opnås gennem personlig lokal kontakt

I et brev til Erhvervsminister Brian Mikkelsen d.23. April, kommenterer URS på anbefalingerne fra Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme.

Direktør Leif Friis Jørgensen og Transportminister Ole Birk Olesen

Transportministeren fik “Porten til Europa” overrakt på Schackenborg Slot

"I Sønderjylland har vi en langsigtet infrastrukturplan, der understøtter Danmarks samhandel med udlandet. Planen hedder "Porten til Europa" og vi har netop opdateret de tal der ligger til grund for vores infrastrukturønsker", udtaler Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk og formand UdviklingsRåd Sønderjylland (URS).

UdviklingsRåd Sønderjylland fik ny næstformand

Der var vagtskifte på næstformandsposten, da UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) holdt generalforsamling hos ITD Padborg fredag den 6. april.

Digitalisering på dagsordenen ved NEW ENERGY messe i Husum

FURGY CLEAN Innovation konferencen på NEW ENERGY Messen i Husum, satte bl.a. fokus på digitalisering i energisektoren. URS deltog som oplægsholder på konferencen og præsenterede kort digitaliseringsrapporten "DIGITALIZING THE CLEAN ENERGY SECTOR".

UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) i tæt dialog med Folketingspolitikere på Haderslev Rådhus

Det halvårlige dialogmøde mellem landsdelens folketingspolitikere og topledere var godt besøgt med 6 folketingspolitikere og 10 medlemmer fra UdviklingsRåd Sønderjylland (URS). Emnerne var bla. energiafgifter, nye uddannelser, bedre togforbindelser samt skatteforhold for grænsependlere.

Virksomheder vil udvikle et fælles erhvervsbrand for Sønderjylland

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling skal være dén motor, der skaber yderligere vækst, eksport og forretningsudvikling i Sønderjylland. Det har en række sønderjyske topledere netop besluttet. Toplederne kommer fra sønderjyske virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommuner og er samlet i regi af Udviklingsråd Sønderjylland.

Billede fra Paneldebat om Sønderjylland som underleverandør af FN's Verdensmål.

URS skaber grobund for virksomhedsvækst

URS består af 26 topledere fra erhvervsliv, kommuner og uddannelsesinstitutioner, der brænder for at udvikle landsdelen.

Opdateret: Sønderjysk erhvervsliv presser på for elafgiftsændring

Det skal være nemmere at udnytte spildvarmen fra de kommende datacentre, herunder det største og senest tilkomne – Apples datacenter udenfor Aabenraa. Derfor presser Udviklingsråd Sønderjylland (URS) nu på for at få folketingspolitikerne til at kigge på afgifterne på området.

Stor oplevelse med 120 deltagere til URS Årsdag 2017

Stor tak til alle der mødte op i ECCO Centeret i Tønder for at deltage i URS Årsdag 2017. Læs mere om højdepunkterne, se deltagerlisten og download slides fra oplæg af URS formand Leif Friis Jørgensen.

Syddansk Vækstforum styrker samarbejdet med UdviklingsRåd Sønderjylland 

Syddansk Vækstforum og UdviklingsRåd Sønderjylland har en fælles interesse i at styrke Sønderjylland som et regionalt centrum for vækst og gavne virksomhedernes vilkår for vækst.

Nyhedsbrev fra URS | Juni 2017

I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om, hvordan URS gennem forskellige projekter og arrangementer arbejder med at løfte to af vores strategiske fokusområder: Adgang til arbejdskraft og Fødevareudvikling.

Det 8. nordeuropæiske el-bil rally kommer til Sønderjylland

37 el-biler stiller til start i dette års udgave af det Nordeuropæiske El-bils rally. Bilerne er alt lige fra toptunede serieproducerede biler til hjemmebyggede biler, så der er masser at se på for de teknik interesserede.

Lancering af Den Syddanske Karriereportal

URS’ samarbejdspartner Work Live Stay, har udarbejdet en syddansk karriereportal og herved en gratis mulighed for syddanske virksomheder som ønsker øget positiv branding i en syddansk sammenhæng.

Naturmælk og Spirende Fødevareoplevelser

Naturmælk har brugt Spirende Fødevare Oplevelser (SFO) til at optimere deres produktion og blive skarpe på at skabe størst mulig værdi. SFO giver ikke kun mening for større fødevarevirksomheder.

Dansk-tysk Business Forum satte fokus på uddannelser

Det dansk-tyske Business Forum bakker op om grænseregionens videregående- og erhvervsfaglige uddannelsesinstitutioner og deres perspektivrige samarbejde.

Det er 28 topledere fra erhvervslivet på begge sider af grænsen, der to gange årligt inviteres til møde i Business Forum. Senest i går den 14. marts 2017 på Alsion i Sønderborg hvor grænseregionens videregående og erhvervsfaglige uddannelser var i fokus. Det skete med oplæg fra Mads Clausens Instituttet, Flensburg University of Applied Sciences samt erhvervsuddannelses projektet STARFORCE.

Ny praktikant hos UdviklingsRåd Sønderjylland

Beáta Orosz tiltræder som praktikant hos Udviklingsråd Sønderjylland, fra begyndelsen af marts, og 13 uger frem. Beáta kommer fra Ungarn med en universitetsuddannelse som Adult Educational Management og et speciale med et europæisk perspektiv, baseret på European Studies.

Resultater af URS arbejde de senere år

URS er et unikt offentligt-privat samarbejde, hvor foreningens 25 medlemmer med støtte fra et sekretariat, udvikler Sønderjyllands rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer.

Virksomheder hædret på URS Årsdag 2016

UdviklingsRåd Sønderjylland gennemførte mandag den 7. november 2016 den årlige netværksdag med deltagelse af 120 ledere fra det sønderjyske erhvervsliv, politik og uddannelsesinstitutioner. Tre virksomheder modtog samtidig BHJ Fondens Initiativpris.

Industrielle symbioser i praksis

Spændende konference i Kalundborg sætter fokus på industrielle symbioser i praksis.

Sønderjylland anbefaler Tønder 

Fælles opfordring til skatteministeren fra de sønderjyske borgmestre og URS om at placere flere arbejdspladser på skattecentret i Tønder.

Hold dig opdateret på deseneste nyheder fraUdviklingsRåd Sønderjylland

Pressemeddelelser

Empty section. Edit page to add content here.

URS i medierne

Sønderjyske virksomheder vil sælge bæredygtighed – Jyske Vestkysten, 13. december 2017

Lokal-automobilforhandler-scorer-initiativpris – Jyske Vestkysten 27. oktober 2017

Sønderjysk erhvervsliv presser på for elafgiftsændring – Jyske Vestkysten 28. September 2017

Det lydløse rally ruller gennem Møgeltønder – Jyske Vestkysten 21. Juni 2017

UdviklingsRåd Sønderjylland møder opbakning – Ugeavisen.dk 01. Marts 2017