Foreningens opgaver

URS’ formål udføres ved, at URS faciliterer en strategisk ramme og et netværk, der på kort og langt sigt arbejder med 3 hovedopgaver:

Erhvervsklynger:

 • Positionere, åbne og forretningsudvikle i forhold til klyngens behov og værdikæde.
 • Styrke klyngernes udvikling med ledelseskraft fra URS.
 • Involvere specialkompetencer i klyngernes arbejde.
 • Skabe samarbejde på tværs af de syd- og sønderjyske klynger med udgangspunkt i deres værdikæde.

Rammebetingelser:

 • Påvirke rammebetingelser med størst mulig tyngde fra URS og kommunikere dette i et fælles talerør.
 • Sætte fokus på barrierer og udfordringer i erhvervsklyngers behov, som f.eks. infrastruktur, kapitalfremskaffelse, arbejdskraft og uddannelse.

Relationer:

 • Skabe fælles identitet og fællesskabsfølelse.
 • Tiltrække virksomheder, arbejdskraft og kapital.
 • Styrke samarbejdet om udvikling af klynger og rammebetingelser med andre lande.

Formål

UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland.

Målet er at positionere Sønderjylland som en innovativ landsdel med en stærk identitet, hvor det er attraktivt at

 • bo, arbejde og uddanne sig
 • drive og udvikle private og offentlige virksomheder
 • forretningsudvikle ideer

Det sker ved at fokusere på at styrke og udvikle unikke erhvervsklynger, rammebetingelser og relationer.

Læs vedtægterne her

Organisation

URS er siden 2009 forankret i en frivillig forening med udviklingsrådets medlemmer som foreningens overordnede myndighed.

URS ledes af et formandskab (bestyrelse) på 2 personer, der skal bestå af en formand fra erhvervslivet og en næstformand valgt blandt en af de 4 sønderjyske borgmestre.

Forretningsudvalg

FormandJesper Arkil (Øverst til venstre)Adm. direktør Arkil Holding A/S

NæstformandErik Lauritzen (Øverst til højre)Borgmester, Sønderborg Kommune

Medlem af forretningsudvalgetTommy Seeberg(Nederst til venstre)Adm. dir., Hydro Precision Tubing

Medlem af forretningsudvalgetJan Riber Jakobsen (Nederst til højre)Borgmester, Aabenraa Kommune

Finansiering

URS arbejdet sker ud fra årlige budgetter, der tilstræbes finansieret med 50 % fra de 4 sønderjyske kommuner og 50 % fra fonde, organisationer og virksomheder.

Hold dig opdateret på deseneste nyheder fraUdviklingsRåd Sønderjylland