Porten til Europa er vital for hele Danmark

sep 9, 2019

Pressemeddelelse, den 9. September 2019

”Syd- og Sønderjylland fortjener en bred aftale om fremtidens infrastruktur. Porten til Europa og dermed Jyllandskorridoren er rygraden i den danske grænseoverskridende vejtrafik, og derfor gør det også indtryk, hver gang jeg mødes med de sønderjyske erhvervsledere og borgmestre for at drøfte landsdelens infrastruktur ”, udtaler Transportminister Benny Engelbrecht.

”Der var en god dialog med Transportministeren om Porten til Europa og dermed Jyllandskorridorens betydning for Danmarks samhandel med udlandet, turisme og arbejdskraftens bevægelighed”, udtaler formandskabet for URS, Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, og Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune. ”Vi fremlagde og argumenterede naturligvis for de elementer vi på vegne af UdviklingsRåd Sønderjylland mener bør indgå i en nye aftale om fremtidens infrastruktur”, slutter formandskabet.

Følgende elementer ønsker UdviklingsRåd Sønderjylland, bør indgå i en ny bred aftale om fremtidens infrastruktur:

 • Dobbeltsporet i landsdelen skal færdiggøres, så flaskehalsen ud i Europa bliver elimineret og den danske jernbanetransport kan blive mere grøn.
 • Der skal sættes gang i opførelsen af en ny midtjysk motorvej, der ender i Haderslev Nord.
 • Der skal igangsættes en forundersøgelse af en fast forbindelse Als-Fyn.
 • På lidt længere sigt skal politikerne undersøge potentialet og linjeføringen for en forlængelse af parallelvejen i Jyllandskorridoren, fra den kommende nye midtjyske motorvej og videre syd på til grænsen.

Yderligere oplysninger:

 • Transportminister Benny Engelbrecht kan kontaktes via pressechef Mia Josiassen, tlf.: 72 26 70 75, mij@trm.dk
 • Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), mobil: 29 25 06 10
 • Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune, næstformand UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), mobil: 40 15 45 50

Deltagere i dagens møde med Transportminister Benny Engelbrecht:

UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) infrastrukturgruppen:

 • Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, formand URS
 • Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune, næstformand URS
 • Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune (afbud)
 • Borgmester H.P. Geil, Haderslev Kommune
 • Borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune
 • Adm. Direktør Søren Stier, ECCO Holding A/S,
  repræsenteret af Finance Manager Marion Bachmann Wolmar.
 • Direktør Mogens Therkelsen, H.P. Therkelsen A/S
 • Direktør Bo Kjelkvist, Kjelkvist A/S,
  formand Tønder Erhvervsråd

URS formandskab og sekretariat

 • Kommunaldirektør Tom Ahmt, Aabenraa Kommune
 • Direktør Claus Schmidt, UdviklingsRåd Sønderjylland (URS).

Vedhæftede foto kan frit benyttes. (URS notat ”Porten til Europa” kan hentes HER og seneste tal fra Vejdirektoratet august 2019 HER ) URS notat ”Porten til Europa – Infrastrukturudvikling i Jyllandskorridoren” (Jan 2019).