Pressemeddelelse: Sønderjysk model for klimaerhvervsskole præsenteret på Christiansborg

Torsdag den 13. januar 2022 havde UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) foretræde for Folketingets Børne og Undervisningsudvalg på Christiansborg.

Baggrunden for torsdagens udvalgsforetræde var regeringens reformudspil fra september 2021, ”Danmark kan mere I”, hvori det foreslås, at der skal etableres tre klimaerhvervsskoler i landet. Placeringen af skolerne og deres endelig uddannelsesmæssige indhold er endnu uvist.

Den sønderjyske deputation præsenterede derfor Folketingets Børne og Undervisningsudvalg på Christiansborg for et forslag, hvor en sønderjysk klimaerhvervsskole tager afsæt i de to eksisterende sønderjyske erhvervsskoler: EUC SYD og Gråsten Landbrugsskole. Den sønderjyske model inddrager og gør brug af de sønderjyske erhvervsstyrkepositioner, særligt energiteknologi, produktion, landbrug, transport og byggeri. Kombinationen af uddannelsesinstitutionernes kompetencer vil styrke hele den grønne indsats og ikke mindst ambitionen om at nå CO2-reduktionsmålene i 2030.

På mødet deltog direktør for Naturmælk, Leif Friis Jørgensen, Sønderborgs Borgmester, Erik Lauritzen, adm. direktør for Arkil Holding A/S, Jesper Arkil, EUC SYDs direktør, Finn Karlsen, forstander for Gråsten Landbrugsskole, Bjarne Ebbesen og direktør for Udviklingsråd Sønderjylland, Claus Schmidt.

”Vi har i Sønderjylland unikke kompetencer og tradition for stærke partnerskaber som afsæt for en af de tre foreslåede Klimaerhvervsskoler. Samtidig kan EUC Syd og Gråsten Landbrugsskole være afsæt for en lang række demonstrations- og udviklingsprojekter, der kan give nye klimaløsninger i en række brancher”, udtaler formanden for UdviklingsRåd Sønderjylland, Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk.

Som det også afspejles af deputationen, er forslaget til den sønderjyske model stærkt forankret i både erhvervslivet og de sønderjyske uddannelsesinstitutioner.

 

Kontaktinfo:
UdviklingsRåd Sønderjylland
Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, mobil 2925 0610
Direktør Claus Schmidt, mobil: +45 2968 5076

 

Foto: Jacob Hvid CC BY-SA 3.0