Automatisering i Sønderjylland

Formålet er at tilbyde små og mellemstore syddanske produktionsvirksomheder en struktureret og kompetent støtte til afklaring og udvikling af automationsløsninger. Indsatsen understøtter derigennem fastholdelse af produktionsarbejdspladser. I AutoSyd gennemgår interesserede fremstillingsvirksomheder målrettede forløb, der giver opdateret viden om automation. Det munder ud i praksisnære strategier og planer for virksomhedsspecifik automation. Forløbene omfatter støtte til automation gennem: introduktion, analyse, strategiudarbejdelse og planlægning. Forløbene ydes som gratis vejledning, der primært bliver tilbudt af AutoSyd projektets industrielle partnere.

Desuden arrangerer AutoSyd aktiviteter med netværksdannelse, videndeling og kursusudvikling, som fokuserer på mulighederne for automation hos små og mellemstore produktionsvirksomheder. Projektet arbejder også med at skabe nye koncepter og løsninger, der matcher de små og mellemstore produktionsvirksomheders behov og muligheder for automation.

AutoSyd slutevaluering

April 2015

Hent som .PDF

Samarbejdspartnere

Hold dig opdateret på deseneste nyheder fraUdviklingsRåd Sønderjylland