Formålet med Projekt FURGY var, at oprette et grænseoverskridende (dansk-tysk) vidensnetværk via  samarbejde mellem det regionale erhvervsliv og vidensinstitutioner inden for vedvarende energi og energieffektivitet. Partnerne på projektet var IHK Flensborg, URS, Universität Flensburg og Syddansk Universitet.

Udgangspunktet for projektet var et samarbejde mellem små- og mellemstore virksomheder samt forsknings- og udviklingsinstitutioner i hele grænseregionen, der arbejder eller bidrager med kompetencer indenfor værdikæderne; vedvarende energi og energieffektivitet.

Furgy opstod p.g.a. manglede grænseoverskridende viden på området for vedvarende energi. På trods af, at der inden for de senere år, inden projekt Furgy startede, blev startet flere udviklingsprojekter op på begge sider af grænsen, var en fælles indsats og samarbejde ikke blevet opnået. Derudover havde aktørerne som regel ikke kendskab til potentielle underleverandører til produktudvikling indenfor vedvarende energi og energieffektivitet på begge sider af grænsen.

Samarbejdspartnere

Hold dig opdateret på deseneste nyheder fraUdviklingsRåd Sønderjylland