Formål med projekt Partnerliv (job-til-to)

Projektets formål Kvalificerede medarbejdere er en forudsætning for succes og vækst i de fleste virksomheder.

Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af højtkvalificerede medarbejdere kan være en stor opgave, der kan udfordre væksten. Når en sønderjysk virksomhed har tiltrukket arbejdskraft udenfor regionen, har formålet med Partnerliv været, at forbedre trivslen hos den medfølgende ægtefælle. Partnerliv Sønderjylland har i den 3 årige periode målrettet sat fokus på en indsats overfor de medfølgende ægtefæller via individuel håndholdt sparring, til danske som internationale tilflyttere. Målet har været, at familien bliver i længere tid, og oftest drejer trivsel sig om et job til den medfølgende partner.

De internationale tilflyttere i projektet har typisk været selvforsørgende og fremgår derfor ikke af den registrerede arbejdsstyrke. Erhvervslivet er via projektet blevet gjort opmærksomme på en overset gruppe af kvalificeret arbejdskraft. Samtidig har den individuelle afklaring og målrettede jobplan med kandidaterne vist, at størstedelen med forholdsvis få ressourcer kan komme i relevant beskæftigelse, der svarer til deres kompetencer.

Vi kan skabe syddansk vækst, når vi samler regionens kræfter

Work-live-stay southern denmark er en forening, der har til formål at bidrage til at skabe bedre vækstbetingelser i Syddanmark. Det vil vi gøre ved at forbedre de syddanske virksomheders muligheder for at tiltrække, modtage og fastholde højtkvalificerede medarbejdere fra ind- og udland.

Hvad gør work-live-stay?

Kvalificerede medarbejdere er en forudsætning for vækst i alle virksomheder. For at skabe vækst i Syddanmark er det nødvendigt, at de stærkeste kræfter arbejder sammen arbejder på tværs af interesser og brancher. WLS er dén samlende regionale aktør, der binder aktørerne og indsatserne i Syddanmark sammen for at sikre høj vækst i regionen som følge af at være kendt som et område præget af attraktive job-, karriere- og bosætningsmuligheder. Vi skaber sammenhængskraft mellem de mange initiativer og aktører, der arbejder med dele af vores mission om at tiltrække, modtage og fastholde kvalificeret arbejdskraft i hele Syddanmark.

Dygtige medarbejdere er en forudsætning for succes og vækst i alle virksomheder. Fælles for mange virksomheder i Syddanmark er, at tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af de højtkvalificerede medarbejdere er en stor opgave, der kan udfordre deres vækst.

I WLS arbejder vi tæt sammen med vores medlemmer, der består af syddanske virksomheder, syddanske kommuner, Region Syddanmark og de vigtigste aktører indenfor uddannelse og opkvalificering. Vi arbejder for at forbedre syddanske virksomheders muligheder for vækst gennem tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af højtkvalificeret arbejdskraft.

I WLS arbejder vi sammen med vores medlemmer for at;

  • udvikle metoder og handlinger, der sikrer udfoldelse af vækstpotentialet på det samlede Syddanske arbejdsmarked
  • synliggøre syddanske job- og karrieremuligheder overfor arbejdstagere i ind- og udland
  • fjerne barrierer, som vanskeliggør rekruttering af nye medarbejdere – både i det offentlige og hos virksomhedern
  • forbedre vilkårene for at hele den tilflyttende familie falder til i området og dermed fastholdes til gavn for virksomhederne og lokalområderne.

Læs om resultaterne herunder

Click på billedet for at hente pdf'en.

Video om Sønderjylland

Work-Live-Stay har lavet denne video om Sønderjylland og de mange muligheder der findes for at skabe et godt karriere-, familie- og studieliv.

Tekniske krav

For yderligere info, kontakt:

ProjektlederTina Hansen Petersen

mobil: +45 4034 3666
email: thp@soenderjylland.dk

Work-Live-Stay og Udviklingsråd Sønderjylland har gennem projektet haft success med at hjælpe de medflyttende ægtefæller med at komme i job, praktik, og uddannelse.

Projektpartnere