Sundhed, uddannelse, klima, biodiversitet, bæredygtig vækst og udvikling: dette er indholdet i nogle af FN’s Verdensmål. Med FN’s Verdensmål har verdens befolkning godkendt en plan for at skabe en bæredygtig fremtid. Partnerne i SARA-projektet ønsker at arbejde systematisk og effektivt med at indarbejde de globale mål på et lokalt og regionalt niveau.

SARA er en forkortelse for “Sustainable Development Goals – Adaptation, Regional Development, Activation”. Formålet er at tilpasse de globale mål til lokale forhold og organisationer og indarbejde dem i praksis. Projektet sigter endvidere mod anbefalinger til etablering af en varig og bæredygtig platform, som vil fortsætte aktiviteterne og indsamle viden om bæredygtighed og FN’s Verdensmål efter SARA-projektets udløb

Projektmål

  • Oversættelse af FN’s Verdensmål til lokale forhold og igangsættelse af implementeringen af dem i regionale og lokale organisationer og virksomheder.
  • Metoder til at overføre FN’s Verdensmål til offentlige administrationer på regionalt og lokalt niveau.
  • Koncepter til at indarbejde FN’s Verdensmål i små og mellemstore virksomheder i deres forretningsstrategier.
  • En grænseoverskridende platform til at fortsætte indarbejdelsen af FN’s Verdensmål i den dansk-tyske programregion.

Projektfakta

  • 6 Projektpartnere og 12 Netværkspartnere
  • Tidsrum: september 2020 – august 2022
  • Budget: 1,1 mio. EUR,
    000 € støttemidler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
  • Interreg Deutschland-Danmark

Læs mere: https://www.sara-interreg.eu/de