Officielt startede VT Syd netværket pr. 1. januar 2012 og styregruppen for netværket består, udover URS, af de fire Sundhedsdirektører.

Netværket fungerer som bindeled mellem offentlige og private aktører, herunder virksomheder, videnscentre, uddannelsesinstitutioner m.v..
VT Syd koordinerer igangsætning af projekter og udvikler en fælles erfaringsplatform, der kan styrke én struktureret implementering af ny velfærdsteknologi i de fire sønderjyske kommuner. Netværket inddrager yderligere bl.a. viden og strategi fra arbejdet i Region Syddanmarks Sundhedsstrategiske Forum, WelfareTech samt fra aktører i Nordtyskland.

Baggrund for projektet

Velfærdsdanmark står foran store udfordringer i forhold til både de menneskelige og økonomiske ressourcer. Derfor er der på sundhedsområdet behov for innovation samt inddragelse af velfærdsteknologi.

Indenfor sundheds- og omsorgsområdet handler det således helt konkret om at finde løsninger, hvor teknologien gør os bedre i stand til at servicere og håndtere nogle borgeres behov på afstand for at frigøre ressourcer til de plejende behov. En meget vigtig gevinst er her, at nogle borgere med anvendelse af velfærdsteknologi opnår en langt større frihed og selvstændighed. Målet er at skabe samspil mellem branchens offentlige og private aktører i Sønderjylland, samt at skabe lokale test- og udviklingsmuligheder.

Definition af velfærdsteknologi

Ordet velfærdsteknologi rummer meget og der findes ikke som sådan en klar definition eller afgrænsning. VT Syd har derfor valgt at fokusere og definerer velfærdsteknologien som:

”Bruger- og medarbejderorienterede teknologier, der tilvejebringer borgeren én eller flere velfærdsløsninger. Digitalisering regnes her som en velfærdsteknologi, i det omfang den inddrager borgeren, og når den digitaliserer en ydelse og ikke en administrativ arbejdsgang”

For yderligere info, kontakt:

ProjektlederTina Hansen Petersen

mobil: +45 4034 3666
email: thp@soenderjylland.dk

Samarbejdspartnere

Hold dig opdateret på deseneste nyheder fraUdviklingsRåd Sønderjylland

Seneste nyheder