Resultater

Her har URS bidraget til interessevaretagelse for Sønderjylland

Infrastruktur
Aftale Infrastrukturplan 2035” fra 28. juni 2021, der gav Sydjylland; dobbeltspor Tinglev-Padborg, igangsætning af Ny Midtjysk Motorvej (etape nord), en forundersøgelse Als-Fyn samt udbygninger på A11.

Etablering af dobbelt jernbanespor Vamdrup-Vojens, Sønderborg Motorvej til tiden samt etablering af dansk-tysk Transportkommission og etablering af timedrift på togforbindelse.

Uddannelse
Aftale Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark” fra 25. juni 2021, hvor der i Sønderjylland blev placeret en maskinmester (Sønderborg), en ergoterapeut (Haderslev) og en mulig teknisk uddannelse (Tønder).

Aftale ”Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser”, fra 10. juni 2021 der giver de sønderjyske ungdomsuddannelser løfte om en markant højere aktivitetsuafhængig basisbevilling.

Bortfald af 2 % besparelser efterår 2019, fastholdelse og udbygning af aktiviteter på Syddansk Universitet i landsdelen fra 2007, senest hjælp til konceptet ”Jobgaranti” fra 2020.

Arbejdskraft
Etablering af Bosætning Sønderjylland gennem projekt ”Partnerliv”, erhvervskontakt i UngdomsUddannelsesvejledning og optimere adgang til efter- og videreuddannelse (eCampus).

Statslige arbejdspladser
Etablering af Udbetaling Danmark, SKAT og Landbrugsstyrelse i landsdelen.

Bioenergi / energiafgifter
Opnåelse af krav om iblanding af biobrændstoffer samt udbygning af biogasproduktion. Afgiftsjusteringer i forhold til genbrugs- og overskudsvarme.

Etablering og gennemførelse af erhvervsudviklingsprojekter for over 150 mio. kr.,
Fx indenfor: power elektronik, automatisering, grøn omstilling, logistik, fødevarer, ægtefællejob og dansk-tysk samarbejde.

Erhvervsfremme
Opretholdelse af Region Syddanmark som aktør i det dansk-tyske samarbejde.
Etablering af hjælpepakke til dansk indenrigsluftfart under COVID 19.

Grænsependler forhold
Opretholdelse af fri passage for gods- og persontransport over landegrænsen til Tyskland under COVID-19. Tilbageførsel af grænsependlerskat fra staten til de syd- og sønderjyske grænsekommuner, 2020.