Stærke dansk-tyske relationer

URS har siden foreningens stiftelse opbygget gode samarbejdsrelationer indenfor regional udvikling, særligt i forhold til de rammebetingelser på infrastrukturområdet som Syddanmark og Nordtyskland deler i Jyllands-korridoren.

Dansk-Tysk Business Forum

I forlængelse af det gode samarbejde med IHK Flensborg blev det dansk-tyske Business Forum oprettet i 2011, som en fælles platform for erhvervslivets samarbejde og, ikke mindst, ønsker til den regionale udvikling.
Fokuspunkterne for det dansk-tyske Business Forum er:

  • At styrke det industrielle og forretningsmæssige samarbejde i regionen i forhold til f.eks. produkter og tjenester til sektoren for energieffektivitet og vedvarende energi.
  • At styrke det samarbejdet om rammebetingelser, fx infrastruktur, uddannelse.
  • At bidrage til øget netværksdannelse og samarbejde i regionen.

Business Forum består af 13 danske og 7 tyske erhvervsledere, der mødes 3-4 gange årligt.

URS har siden 2007 arbejdet tæt sammen med Industri- og Handelskammeret i Flensborg (IHK). Det fælles mål har været, at opnå en dansk-tysk regeringsaftale på primært vej og jernbane i infrastrukturudviklingen mellem Syddanmark og Nordtyskland. Foreløbig har URS og IHK Flensborgs arbejde været kraftigt medvirkende til, at der i 2011 blev nedsat en dansk-tysk transportkommission med deltagelse af de to landes transportministre.

Se medlemmerne

Øvrige Tyske samarbejdspartnere

Aktuelle projekter

Furgy Clean Innovation

Læs mere

Hold dig opdateret på deseneste nyheder fra

UdviklingRåd Sønderjylland

Nyheder