Stærke dansk-tyske relationer

URS har siden foreningens stiftelse opbygget gode samarbejdsrelationer indenfor regional udvikling, særligt i forhold til de rammebetingelser på infrastrukturområdet som Syddanmark og Nordtyskland deler i Jyllands-korridoren.

Dansk-Tysk Business Forum

I forlængelse af det gode samarbejde med IHK Flensborg blev det dansk-tyske Business Forum oprettet i 2011, som en fælles platform for erhvervslivets samarbejde og, ikke mindst, ønsker til den regionale udvikling.
Fokuspunkterne for det dansk-tyske Business Forum er:

  • At styrke det industrielle og forretningsmæssige samarbejde i regionen i forhold til f.eks. produkter og tjenester til sektoren for energieffektivitet og vedvarende energi.
  • At styrke det samarbejdet om rammebetingelser, fx infrastruktur, uddannelse.
  • At bidrage til øget netværksdannelse og samarbejde i regionen.

Business Forum består af 13 danske og 7 tyske erhvervsledere, der mødes 3-4 gange årligt.

URS har siden 2007 arbejdet tæt sammen med Industri- og Handelskammeret i Flensborg (IHK). Det fælles mål har været, at opnå en dansk-tysk regeringsaftale på primært vej og jernbane i infrastrukturudviklingen mellem Syddanmark og Nordtyskland. Foreløbig har URS og IHK Flensborgs arbejde været kraftigt medvirkende til, at der i 2011 blev nedsat en dansk-tysk transportkommission med deltagelse af de to landes transportministre.

Se medlemmerne

Øvrige Tyske samarbejdspartnere

Hold dig opdateret på deseneste nyheder fraUdviklingsRåd Sønderjylland

Nyheder