Stærke dansk-tyske relationer

URS har opbygget gode samarbejdsrelationer indenfor regional udvikling. Særligt i forhold til rammebetingelser på fx infrastrukturområdet som Syddanmark og Nordtyskland deler i Jyllands-korridoren.

URS har siden 2007 arbejdet tæt sammen med Industri- og Handelskammeret i Flensborg (IHK). Et af de fælles mål har været, at opnå en dansk-tysk regeringsaftale på primært vej og jernbane i infrastrukturudviklingen mellem Syddanmark og Nordtyskland.

I det arbejde var URS og IHK Flensborgs kraftigt medvirkende til, at der i 2011 blev nedsat en dansk-tysk transportkommission med deltagelse af de to landes transportministre.

Dansk-Tysk Business Forum

I forlængelse af det gode samarbejde med IHK Flensborg blev det dansk-tyske Business Forum oprettet i 2011, som en fælles platform for erhvervslivets samarbejde og, ikke mindst, ønsker til den regionale udvikling.

Fokuspunkterne for det dansk-tyske Business Forum er:

  • At styrke det industrielle og forretningsmæssige samarbejde i regionen.
  • At styrke det samarbejdet om rammebetingelser, fx infrastruktur, uddannelse, grænsepassage mm.
  • At bidrage til øget netværksdannelse og samarbejde i regionen.

Business Forum består af danske og tyske erhvervsledere, der mødes 3-4 gange årligt.

Mødeaktiviteten har dog været stærkt begrænset under COVID 19.

Øvrige Tyske samarbejdspartnere

Hold dig opdateret på deseneste nyheder fraUdviklingsRåd Sønderjylland

Nyheder