Infrastruktur

Adgang til veje, jernbaner, havne og lufthavne er et af de væsentligste konkurrenceparametre for danske virksomheder og Sønderjylland ligger lige midt i Jyllands-Korridoren – Danmarks vigtigste Port til Europa med de nord-sydgående vej og jernbaneforbindelser.

UdviklingsRåd Sønderjýlland (URS) har derfor siden 2007 arbejdet for, at Danmark og Tyskland skal indgå i en regeringsaftale med fælles udviklings- og investeringsplaner for Jyllands Korridoren, et arbejde der er sket i et stigende samarbejde med Industri og Handelskammeret i Flensborg.

Fælles Sønderjysk vision – Porten til Europa

Et af de opnåede delmål, var den længe ventede nedsættelse af den dansk-tyske Transportkommission i 2011.

I juni 2013 offentliggjorde URS en fælles sønderjysk vision for infrastrukturudviklingen i Jyllands-Korridoren – Porten til Europa. Offentliggørelsen af visionen ses som et bærende sønderjysk indspil til de kommende års store infrastrukturinvesteringer i Danmark.

URS Infrastruktur gruppen

Arbejdet med infrastruktur i URS har de senere år været forankret i URS Infrastrukturgruppen, der består af de fire sønderjyske borgmestre samt 4 erhvervsrepræsentanter.