Statslige arbejdspladser

I februar 2013 blev der i Det Sønderjyske Koordinationsudvalg godkendt et kommissorium for opgaven, og nedsat en styregruppe bestående af koordinationsudvalget selv. Styregruppen tager afsæt i følgende opgaver:

  • Beskrivelse af erhvervspolitiske argumenter.
  • Opbygge og vedligeholde data.
  • Styrke relationer til eksisterende og mulige statslige arbejdspladser.
  • Involvere statslige arbejdspladser i URS’ aktiviteter og netværk.
  • Præsentere emnet for de syd- og sønderjyske politikere, herunder på de halvårlige URS møder med MF’ere.
  • Koordinere indsatsen med andre aktører som Region Syddanmark, KKR og KL mfl.
Augustenborg Slot som skal huse Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ifbm. med udflytningen af statslige arbejdspladser.