Sekretariatet

Telefonnummer: +45 73 33 13 70

DirektørClaus Schmidt

Mobil: +45 2968 5076
Email: cs@soenderjylland.dk 

 • Daglig ledelse, kontakt til formandskab og medlemmer.
 • Ansvarlig for interessevaretagelse og rammebetingelser.
 • Ansvarlig for samarbejde med sønderjyske erhvervsstyrker.
 • Ansvarlig for strategierne; ”Vision 2030”, ”Porten til Europa” og ”Business Region Sønderjylland”.
 • Dansk-Tysk Business Forum og samarbejde med IHK Flensborg.
 • Presse.

ChefkonsulentTina Hansen Petersen

Mobil: +45 4034 3666
Email: thp@soenderjylland.dk

Ansvarlig for strategien; ”Arbejdskraft til Vækst og Velfærd”, herunder fokus på:

 • mærkesager og interessevaretagelse.
 • tiltrækning til job, karriere og uddannelser.
 • bosætningsteam Sønderjylland og Job-til-2.
 • Region Syddanmark og Work Live Stay.

Aktuel projektudvikling:

 • Projekt eCampus Syd om efter- og videreuddannelse(EVU).

ChefkonsulentJesper Fuglsang

Mobil: +45 2157 0150
Email: jf@soenderjylland.dk

Ansvarlig for strategien; ”Grøn Landsdel 2030” herunder fokus på:

 • sparring ift. FN’s Verdensmål og bæredygtig omstilling.
 • samarbejde med Global Compact Network Denmark.
 • mærkesager og interessevaretagelse.
 • sønderjyske erhvervsstyrker indenfor landbrug, fødevarer, energi og transportområdet.

Aktuel projektudvikling og deltagelse:

 • Projekt (SARA) om tilpasning og aktiv implementering af FN’s Verdensmål (Interreg 5a)
 • Etablering af afsætningsnetværk for sønderjyske fødevarer.