Sekretariatet

DirektørClaus Schmidt

Mobil: +45 2968 5076
Email: cs@soenderjylland.dk 

 • Daglig ledelse, kontakt til forretningsudvalg og medlemmer.
 • Ansvarlig for interesse varetagelse og udvikling af rammebetingelser.
 • Ansvarlig for strategierne; ”Vision 2030”, ”Porten til Europa” og ”Business Region Sønderjylland”.
 • Dansk-Tysk Business Forum og samarbejde med IHK Flensborg.
 • Presse.

ChefkonsulentTina Hansen Petersen

Mobil: +45 4034 3666
Email: thp@soenderjylland.dk

Ansvarlig for strategien; ”Arbejdskraft til Vækst og Velfærd”, herunder fokus på:

 • Projekt “Attraktive erhvervsuddannelser” til det sydjyske erhvervsfyrtårn; “Center for Grøn Energi og Sektorkobling”.
 • Projekt “TalentDK” – tiltrækning af international faglært arbejdskraft.
 • Bosætningsteam Sønderjylland og Job-til-2.
 • Region Syddanmark og Work Live Stay.

ChefkonsulentJesper Fuglsang

Mobil: +45 2157 0150
Email: jf@soenderjylland.dk

Ansvarlig for strategien; ”Grøn Landsdel 2030” herunder fokus på:

 • Sparring ift. FN’s Verdensmål og bæredygtig omstilling.
 • Samarbejde med Global Compact Network Denmark.
 • Mærkesager og interessevaretagelse.

Aktuel projektudvikling og deltagelse:

 • Projekt (SARA) om tilpasning og aktiv implementering af FN’s Verdensmål (Interreg 5a)
 • Etablering af afsætningsnetværk for sønderjyske fødevarer.
 • Projekt “Attraktive erhvervsuddannelser” til det sydjyske erhvervsfyrtårn; “Center for Grøn Energi og Sektorkobling”.

FødevarerådgiverKis Thy

Mobil: +45 2330 6059
Email: kt@soenderjylland.dk

Ansvarlig for projekt fagligt afsætningsnetværk for lokale Sønderjyske fødevarer med fokus på:

 • Målrettet og specialiseret rådgivning om afsætning til det professionelle marked.
 • Brobygning mellem producenter og afsætningsled
 • Kompetenceopbygning i afsætningsnetværket.

Kommunikations- og Public AffairsrådgiverCathrine Reinert

Mobil: +45 2282 9709
Email: cvr@soenderjylland.dk

Ansvarlig for kommunikation med fokus på:

 • Foreningens portefølje af mærkesager
 • URS Topleder- og dialogmøder
 • Synliggøre mulighederne for virksomheder, arbejdskraft og studerende i Business Region Sønderjylland.