Sønderjysk afsætningsnetværk skal få flere lokale varer på butikshylderne

Pressemeddelelse

Hjælpen til små fødevareproducenter skal nu intensiveres, så flere sønderjyske fødevarer gennem
specialiseret rådgivning kommer bredere ud i detailhandlen samt foodservice.

– I Sønderjylland har vi rigtig mange mikroproducenter (fødevareproducenter med få ansatte), der
producerer fødevarer af høj kvalitet, men som har brug for specialiseret og faglig rådgivning til at
komme bredere ud. Ofte er det praktiske barrierer, som står i vejen. De barrierer skal de hjælpes
over, så vi kan få endnu flere sønderjyske fødevarer på hylderne og på menukortene, så
forbrugerne kan få gode sønderjyske smagsoplevelser, udtaler Jesper Fuglsang, chefkonsulent fra
UdviklingsRåd Sønderjylland.

Partnerkredsen bag det sønderjyske afsætningsnetværk består af erhvervsrådene i de fire
sønderjyske kommuner, landboforeningen LHN, Sønderjyske Fristelser og UdviklingsRåd
Sønderjylland (URS).

Aktørerne i netværket skal sammen med en fødevarefaglig rådgiver, der er ved at blive
rekrutteret, i fællesskab bruge deres viden, erfaring og kompetencer, til at give
afsætningsskabende rådgivning til landsdelens fødevareproducenter.

– I Sønderjylland skønnes der at være 400-500 såkaldte mikroproducenter. Vores målsætning er på
kort sigt at gennemføre 15-20 målrettede rådgivningsforløb og skabe en samlet omsætningsvækst
på 5 millioner kr., på baggrund af den faglige rådgivning fra den kommende projektmedarbejder,
slutter Jesper Fuglsang.

Projektet er støttet med 250.000 kr. i alt fra LAG Sønderborg-Aabenraa og LAG Haderslev-Tønder
samt medfinansiering fra partnerkredsen.