URS bidrager til digital omstilling i Aabenraa-virksomhed

sep 20, 2019

Virksomheden har fået udviklet en digital strategi for hvordan de optimere deres digitale salg- og markedsføringskanaler med henblik på at imødekomme den stigende efterspørgsel de oplever fra udlandet, og derigennem at øge fokus på internationalisering og eksport.

Kenny Jensen, Økonomi- og Administrationschef siger om samarbejdet:

Vi har haft et fantastisk samarbejde med UdviklingsRåd Sønderjylland, som har hjulpet os med at gennemføre projektet ”Digital Omstilling”. Vi har fra første dag følt at projektkonsulent Raymond Ortiz har givet os den nødvendige faglige sparring og hjulpet os med at tage de rigtige beslutninger for virksomheden. Gennem samarbejdet med Raymond, har vores virksomhed i dag en klar digital strategi, som betyder at vi i fremtiden kommer til at stå stærkere.

I forbindelse med deres digitale omstilling har virksomheden i første omgang hyret en højtuddannet med digitale færdigheder, som skal hjælpe dem i mål med den digitale omstilling.

”Forløbet har fået os til at indse at vi ikke kan undvære de digitale kompetencer vi nu har i virksomheden. Særligt ikke hvis vi vil indfri vores ambitioner om at blive en global leverandør inden for vores område”, siger direktør Gert Petersen

Derudover har URS hjulpet virksomheden med at søge midler til implementeringsfasen gennem SMV:Digital, under Erhvervshus Syd, hvis tilsagn har gjort at virksomheden nu skal i gang med næste skridt.

OM PROJEKTET DIGITAL OMSTILLING – STRATEGI FOR DIGITALISERLING

Projektets leadpartner er Erhvervshus Fyn og Sydjylland, og løber i perioden 2017-202. Programmet er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Målet er, at de virksomheder, der deltager, samlet set skaber en årlig meromsætning på 160 mio. kr., en årlig mereksport på 96 mio. kr. samt 160 nye job.

Læs mere på: https://ehsyd.dk/strategi_digitalisering_1/0/5

FAKTA OM MILCOTEC APS

Milcotec er en virksomhed som betjener landbrugsvirksomheder med udstyr til malkning, rengøring, osv. Virksomheden køber og sælger brugte malkerobotter, ligesom de har et eksklusivt agentur i Danmark på salg af malkestalde og et agentur hvis produkter henvender sig til producenter af kalve og smådyr.

De fører også et stort brugt-vare-lager til deres produkter, ligesom deres fire montører udfører løbende servicebesøg hos deres kunder. Virksomheden har opbygget stærke kompetencer indenfor renovering og reparation af reservedele, som indgår i malkerobotter.

Virksomheden som ligger i Varnæs Aabenraa, har mellem 10-15 ansatte.