Vision 2030

Vision 2030, og strategierne i den, er vores bud på, hvordan vi bedst muligt arbejder for at gøre landsdelen til et endnu bedre sted at bo, arbejde, uddanne sig og drive virksomhed, i de kommende 10 år.

Vi ser potentialet i de globale megatrends som FN’s Verdensmål, den grønne omstilling og den teknologiske udvikling. Det står tydeligt for os, at de kommende år byder på en øget global efterspørgsel på innovative produkter og en øget regional efterspørgsel fra virksomhederne på uddannelser med højt erhvervsfagligt indhold.

Vores mål er i 2030 at være blandt de tre bedste Business Regions i Danmark og blandt de fem bedste grænseregioner i Europa. Vores middel er et endnu stærkere og bredere samarbejde i landsdelen.

Vi er i Sønderjylland i en god position:

• Vores beliggenhed er helt fysisk ”Porten til Europa”.

• Vi har en stærk forankring af produktions- og eksportvirksomheder.

• Arbejdsstyrken har et erhvervsfagligt uddannelsesniveau over landsgen- nemsnittet.

• Vi er en stærk nordeuropæisk forsyningshub indenfor energi, vand, fiber og logistik.

Med denne Vision 2030 vil vi i fællesskab styrke denne position. Vi vil styrke og udbygge Sønderjyllands nationale og globale konkurrenceevne.

Vores strategier

For yderligere information kontakt:

Direktør Claus Schmidt, UdviklingsRåd Sønderjylland | tlf. 29 68 50 76