Alvorligt Christiansborg-møde hvor dårlig økonomi hos uddannelsesinstitutionerne kom på bordet

okt 3, 2023

Traditionen tro mødtes det sønderjyske erhvervsliv med de syddanske folketingspolitikere dagen før folketingets åbning. Og i år blev mødet holdt med alvorlige miner. På dagsordenen var nemlig de lukningstruede uddannelser i Sønderjylland. Dialogen med politikerne drejede sig om uddannelsesinstitutionernes dårlige økonomi, hvor flere uddannelser nu er lukningstruede. Derfor havde Udviklingsrådet inviteret både rektor for UC Syd, Alexander Von Oettingen og direktør for Tønder Handelsskole, Carsten Eriksen med, så de kunne sætte ord og tal på den situation, der er.

”Den nuværende tildelingsmodel favoriserer de meget store institutioner i de store byer, mens de mindre uddannelsesinstitutioner i yderområderne har mindre penge pr. studerende. Det gør, at uddannelser med mindre hold bliver alt for dyre i drift, da udgifterne til den løbende drift er ens uanset holdstørrelser. Derfor skal basistilskuddene til uddannelserne højere op. Og så har vi brug for noget stabilitet i tilskuddene, så vi ikke år efter år skal sidde og vente på, hvor mange penge vi får. Den usikkerhed rammer både studerende og personale”, fortalte Alexander Von Oettingen, rektor på UC Syd.

UdviklingsRåd Sønderjylland er jævnligt i dialog med de syddanske politikere, og temaet med højere basistilskud har været oppe ved tidligere lejligheder. Men nu er situationen så grel, at der skal bankes i bordet.

”Vi har gode og konstruktive dialoger, når vi mødes og er i kontakt med de syddanske folketingspolitikere. Vi forsøger at klæde dem så godt på som muligt, så de forstår de udfordringer og muligheder, der ligger i Sønderjylland. Men nu er uddannelsesområdet så presset, at vi ekstraordinært må banke i bordet. Hvis vi ikke har et bredt udvalg af gode uddannelser, rammer det både erhvervsliv og velfærd, og indirekte vores vækst og bosætning. Så det er alvorligt nu”, siger Claus Schmidt, direktør i Udviklingsråd Sønderjylland, der var initiativtager til mødet.

Helt konkret mødtes delegationen med 11 af de syddanske politikere, og gav dem en grundig introduktion til de konsekvenser, der nu rammer uddannelsesinstitutionerne.

Håbet er, at politikerne skrider hurtigt ind, så uddannelsestilbud ikke risikerer at blive nedlagt fra næste år. Et Danmark i balance kræver lige adgang til uddannelse. Og små campusser koster mere at drive end i de større byer, og det tages der i dag ikke højde for i det komplekse taxametersystem.

Ved mødet blev der også tid til drøftelser om forsvarsforlig og grænsependling.

Yderligere oplysninger:

Claus Schmidt, direktør, Udviklingsråd Sønderjylland – mob. 29 68 50 76

Alexander Von Oettingen, Rektor, UC Syd – mob. 72 66 52 09