BHJ Fondens Initiativpris 2019

okt 11, 2019

Indstil en virksomhed, organisation eller person til… BHJ Fondens Initiativpris 2019

Kender du en virksomhed, organisation eller enkeltperson, der bidrager til opfyldelsen af FN’s Verdensmål?

Hvis ja, så har de mulighed for at vinde BHJ Fondens Initiativpris i 2019!

Særligt søger vi dem der har udviklet produkter, services, kompetencer eller viden, der bidrager til den bæredygtige dagsorden.

Det kunne f.eks. være:

– et forskningsprojekt inden for innovativt miljø- eller energiteknologi

– en særlig indsats for at få udsatte unge i beskæftigelse eller uddannelse

– et produkt der eksporteres og anvendes til at forbedre forholdende i udviklingslandene

– eller et partnerskab der har skabt en bæredygtig løsning på et problem.

BHJ Fonden uddeler et samlet beløb på kr. 75.000 kr.

Indstilling
Indstil en virksomhed, organisation eller person, ved at sende en begrundet ansøgning til Direktør for UdviklingsRåd Sønderjylland Claus Schmidt, e-mail: cs@soenderjylland.dk, Senest den 8. november 2019.

Uddeling af prisen i 2019
Prisen uddeles af BHJ Fondens formand i forbindelse med UdviklingsRåd Sønderjyllands (URS) Årsdag i november 2019.

Mere information
Kontakt UdviklingsRåd Sønderjylland på www.soenderjylland.dk eller BHJ Fonden på www.bhj-fonden.dk