Big Data kan skabe merværdi og udvikling i produktionen af økologisk mælk

Ovenstående tema var omdrejningspunktet for en workshop afholdt af UdviklingsRåd Sønderjylland, Innovationsnetværket InfinIT, Innovationsplatformen for Ressourceoptimering i Kølekæden og DTU Compute den 5. april 2016 hos Arwos i Aabenraa.

Workshoppen bød på nogle spændende indlæg, der gav indsigt i hvordan man allerede arbejder med BIG DATA data inden for mælkeproduktionen. En særlig interessant vinkel kom fra Peter Enevoldsen fra SEGES som talte om fx at ændre fokus fra at være producent af økologisk mælk til at være leverandør til det sunde liv – hvilket åbner nye muligheder.

Det blev også tydeligt, at der allerede bliver opsamlet rigtig meget data inden for mælkeproduktionen, hvad enten det er produktionsdata, sundhedsdata, ydelseskontroller m.m. Udfordringen er, at det ikke bliver anvendt i tilstrækkelig grad og dermed ikke skaber værdi for brugerne – hvilket gør sig gældende i hele værdikæden.

Se resultater af workshoppen og de konkrete forslag til, hvordan big data kan skabe værdi inden for den økologiske mælkeproduktion HER.