Dansk-tysk Business Forum satte fokus på uddannelser

Det dansk-tyske Business Forum bakker op om grænseregionens videregående- og erhvervsfaglige uddannelsesinstitutioner og deres perspektivrige samarbejde.

Det er 28 topledere fra erhvervslivet på begge sider af grænsen, der to gange årligt inviteres til møde i Business Forum. Senest i går den 14. marts 2017 på Alsion i Sønderborg hvor grænseregionens videregående og erhvervsfaglige uddannelser var i fokus. Det skete med oplæg fra Mads Clausens Instituttet, Flensburg University of Applied Sciences samt erhvervsuddannelses projektet STARFORCE.

”De videregående- og erhvervsfaglige uddannelser er en af de vigtigste rekrutteringskanaler til erhvervslivet nord og syd for grænsen. Og der er sket en positiv udvikling særligt på de tekniske områder som industriel elektronik og power elektronik som i høj grad efterspørges hos industri- og erhvervsliv”, udtaler Præsident Uwe Möser, IHK Flensborg.

”Samtidig har et stærkt lokalt forankret samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner de senere år været med til at skabe opbakning til, at der på fokuserede områder skabes et elitært forsknings- og uddannelsesmiljø”, udtaler Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk og formand for UdviklingsRåd Sønderjylland.

Deltagerne på Business Forum mødet opfordrede landspolitikere nord og syd for grænsen til, at de intensiverer deres arbejde for at give grænseregionens uddannelsesinstitutioner vilkår og rammebetingelser, der giver dem mulighed for at forfølge flere af de unikke muligheder for samarbejde henover grænsen.

FAKTA

Dansk-Tysk Business Forum

Er oprettet af UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) og IHK Flensborg i år 2011 og består af 14 danske og 14 tyske erhvervsledere.  Målet er at styrke samarbejdet om at udvikle erhvervslivets rammebetingelser som fx adgang til arbejdskraft, uddannelse og infrastruktur samt netværksdannelse og erhvervsudvikling i grænseregionen. Det dansk-tyske Business Forum repræsenteres af:

Geschäftsführer / direktør Uwe Möser, Verkehrsbetriebe Schleswig-Flensburg GmbH,
Präsident /formand IHK Flensburg

Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk A/S

Formand UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)

UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et samarbejde mellem private og offentlige aktører. URS består af 26 topledere fra virksomheder, kommunerne Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder samt erhvervsråd og uddannelsesinstitutioner i Sønderjylland. URS er organiseret som en forening der har 3 indsatsområder; styrkelse af rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer.  Yderligere oplysninger på www.soenderjylland.dk

Kontakt Direktør Claus Schmidt, +45 29 68 50 76 / cs@soenderjylland.dk

Dansk-Tysk Regionalmanagement under IHK Flensburg har eksisteret siden 2007 og har taget initiativ til en række erhvervsrelaterede grænseoverskridende tiltag. Det fungerer som en central kontaktflade for virksomheder, der søger erhvervskontakter eller har spørgsmål om erhvervsaktiviteter i nabolandet. Dansk-Tysk Regionalmanagement arbejder med indsatsområderne uddannelse og arbejdsmarked, erhvervsklynger og universitetssamarbejde, samt turisme. Yderligere oplysninger på www.ihk-region.de