Debat: Styrk Sønderjylland og skab vækst i hele Danmark

maj 22, 2019

Kære sydjyske folketingskandidater

Vi ved, at I brænder for at udvikle Syd- og Sønderjylland. Og at vi sammen kan bidrage til at udbygge uddannelser, videncentre, et bredt offentligt-privat arbejdsmarked samt infrastrukturen.

Syd- og Sønderjylland har en erhvervsstruktur og beliggenhed, der kan blive et endnu større aktiv for Danmarks økonomiske vækst og udvikling. Her ligger nogle af Danmarks store familiedrevne, globale virksomheder samt mange eksporterende SMV’er. De har tilsammen stærke kompetencer indenfor energieffektivisering, grøn energi, bæredygtige fødevarer, byggeri, logistik og produktion. Og de er placeret strategisk godt i Porten til Europa – tæt på markeder og arbejdskraft.

Vi vil gerne hæve ambitionerne og løfte blikket mod år 2030. Vi vil sammen med jer etablere flere fyrtårne og milepæle, der øger landsdelens egenkapital. Noget der styrker vores erhvervs- og uddannelsesvirkelighed. Noget blivende der gøder jorden for udvikling og ikke forsvinder når en pulje, kampagne eller et projekt udløber.

Styrk vores uddannelsesmiljøer, så de fortsat kan levere fagligt stærke medarbejdere til erhvervslivet. Udbyg fyrtårnsspecialiseringen på alle uddannelsesniveauer, så de unge på netop de områder søger til landsdelen.  Styrk mulighederne for virksomhedssamarbejde i studietiden og fx 6 måneders jobgaranti efter endt uddannelse.

Opret et eller to videncentre der kan udvikle innovation og samarbejde. Fx med Danmarks største samhandelspartner Tyskland. Eller indenfor bæredygtighed, grænsependling, automatisering og elektrificering, hvor vi allerede har partnerskaber henover grænsen.

Fortsæt med at udbygge et Danmark i balance således, at der i alle dele af landet findes et bredspektret og specialiseret statsligt arbejdsudbud. Det gik jo godt med den første udflytning fra år 2015.

Etabler en dansk-tysk udviklingsplan for infrastrukturen i Jyllandskorridoren, der udvikler gods- og persontransporten. Det understøtter Produktions, Turist,- og Eksportdanmark. Et dobbelt jernbanespor er nemt at sige, men det er langt fra tilstrækkeligt. Den dansk-tyske transportkommission skal derfor etablere et beslutningsgrundlag efter mange års indhentning af viden.

Vi ønsker jer alle et godt valg og ser frem til at styrke samarbejdet med jer i næste folketingsperiode.

Kontakt:

  • Formand for Udviklingsråd Sønderjylland, Leif Friis Jørgensen, Direktør Naturmælk, tlf. 29 25 06 10
  • Direktør for UdviklingsRåd Sønderjylland, Claus Schmidt, tlf. 29 68 50 76