Dobbeltspor Tinglev-Padborg understøtter fremtidens Produktionsdanmark

[su_post field="post_excerpt"]

20. december 2019

Vores prioriteter udbygger et Danmark i balance, og er herunder sat op i et tidsperspektiv:

VejJernbane
I morgenDobbeltspor Tinglev-Padborg færdiggøres.
Kort sigtNy midtjysk motorvej ender i Haderslev Nord.
Der gennemføres forundersøgelse på Als-Fyn forbindelsen.
Mellemlangt sigtAfklaring af parallelvej til grænsen.

Allerøverst står etableringen af den manglende dobbelte jernbanestrækning Tinglev-Padborg.

Et dobbeltspor vil en gang for alle fremtidssikre Danmarks togforbindelser med person- og godstransport til og fra udlandet igennem ”Porten til Europa”.

Etableringen bifaldes af Dansk Industri, der betegner det som et nødvendigt projekt før år 2025 i deres oplæg ”EN INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE – DI’s bud på en investeringsplan for dansk infrastruktur 2020–2030”, fra februar 2019.

Dobbeltsporet er med i høringsudkast til Region Syddanmarks ”Forslag til Regional Udviklingsstrategi 2020-23”, hvor projektet optræder på linje med udbygningen af E20 syd om Odense. Strategien forventes vedtaget i januar 2020.

Set fra Trekantområdet Danmark er forbindelserne mod Hamborg, både med hensyn til frekvens og rejsetid, mindre gode. Trekantområdet Danmark peger derfor på, at de også har brug for hurtige og højfrekvente tog til København, Aarhus og Hamborg.

Nyheden fortsætter herunder…

Banedanmark DSB Dobbeltspor
Foto: Lars Dagnæs

FAKTA

Her nogle fakta om de 14 km enkeltsporet jernbane på strækningen, Tinglev-Padborg:

  • De eneste af Danmark’s i alt 665 km. hovedjernbanenet der er enkeltsporet.
  • En del af den Transeuropæiske Jernbanenet TEN-T’s hovedstrækning og samtidig den eneste delstrækning på den samlede korridor fra Finland til Sicilien, der er enkeltsporet. EU peger på, at TEN-T strækningen er kritisk for udviklingen af person- og godstransporten i EU.
  • Udbygning til dobbeltspor Tinglev-Padborg er vedtaget med en anlægslov fra 1993.
    (20 km dobbeltspor Vamdrup-Vojens blev åbnet i år 2015, kostede 675 mio. kr. og opnåede støtte fra EU på 75 mio. kr.)
  • Dobbeltsporet vil sikre forsyningskvaliteten for både person- og godstog. Det blev tydeliggjort i år 2012, hvor et uheld på den dengang enkeltsporede strækning mellem Vamdrup og Vojens betød, at al togtrafik på strækningen blev lukket i 17 dage.
  • Dobbeltsporet vil bidrage væsentligt til udviklingen af person- og godstransporten i Vestdanmark samt styrke den grønne omstilling i transportsektoren.

Læs notatet “Porten til Europa” omkring URS’ ønsker og mål for infrastrukturudviklingen i Sønderjylland (PDF)

Vi mener det er kritisabelt, at danske jernbaneinvesteringer frem til år 2032 ikke tager højde for udviklingen af person- og godstransporten ud og ind af Danmark. Og her tænker vi specielt på Jyllandskorridoren, der også efter åbningen af Femern forbindelsen skal håndtere de største mængder af person- og godstransport på jernbane til og fra Danmark. I hvert fald de dele der skal dække behovene til og fra Jylland og Fyn.

Vi vil derfor på det kraftigste opfordre til, at en etablering af dobbeltsporet Tinglev-Padborg er med i den kommende brede aftale om fremtidens infrastruktur. Eller bliver finansieret med tilbageløbsmidler fra andre statslige infrastrukturprojekter. Dermed udbygges hovedjernbaneforbindelsen ud og ind af Danmark med rettidig omhu til gavn for fremtidens Produktionsdanmark.

UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)
Formand Leif Friis Jørgensen, Direktør Naturmælk
Næstformand Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune