Fælles fodslag i Sydvestjylland om parallel motorvej

De sydvestjyske borgmestre bakker op om en motorvejsløsning, der parallelt med E45 forbinder JyllandsKorridoren med Tyskland og dermed er der god sammenhæng med forslaget om en hærvejsmotorvej.

Der har i lang tid været diskuteret, hvordan en motorvej kunne forløbe fra det nordlige Jylland mod syd. ”Hærvejsmotorvejen” skal binde de vestlige dele af Danmark sammen og medvirke til øget vækst og flere arbejdspladser i det nord-, midt- og vestjyske. Det, der er brug for, siger borgmestrene, er en parallel forbindelse, der binder ”Hærvejsmotorvejen” sammen med planerne i Nordtyskland om videreførelsen af A20 til en ny vestlig tunnel under Elben vest for Hamborg og den videre forbindelse ad B5.

Det er en vigtig prioritering. Vi har ikke råd til, at Danmark satser ensidigt på udbygning af E45 med risiko for flaskehalse. Vi har ikke råd til at gamble med op mod 70 % af den danske industriproduktion, der i dag findes i Vestdanmark, som er dybt afhængige af motorvejen til eksportmarkedet mod syd og deres adgang til Hamborg og Bremerhaven.

Det, der derimod er brug for, er prioritering og handling nu. Derfor opfordrer de sydvestjyske borgmestre til, at danske politikere sætter fokus på den vigtige sammenkædning af dansk-tyske planer for vejnettet.

Borgmestrene opfordrer folketingspolitikkerne til to ting.

For det første må der afsættes midler til at igangsætte en forundersøgelse af en parallel motorvej i retning af B5. Foreløbige beregninger viser, at det er en billigere løsning end en udbygning af det eksisterende vejnet, og at den sikrer fremkommelighed og binder Danmark bedre sammen. Erhvervsorganisationer og politiske grupperinger nord og syd for grænsen er enige om en parallel vestlig forbindelse. Nu må de danske politikere også på banen!

SVUF borgmestrene støtter op om Udviklingsråd Sønderjylland, der for nylig har banket i bordet og bedt de danske folketingspolitikere om at få deres tyske kolleger til forhandlingsbordet. Siden 2010 har den ”Dansk-Tyske Transportkommission” mellem transportministerierne i København, Berlin og Kiel arbejdet hen imod en fælles infrastrukturplan; desværre endnu uden konkrete resultater. Der er brug for, at vi nu får sat skub i de fælles udfordringer på tværs af grænsen og får kædet infrastrukturen bedst muligt sammen, så vi sikrer vækst og udvikling. Vi har stærkt brug for at kunne lægge langsigtede planer sammen til gavn for erhvervslivet i hele det vestdanske og nordtyske område.

Se pressemeddelelsen fra SVUF, juni 2014 

SE EN OVERSIGT OVER fakta og vejplaner i Jyllands Korridoren, juni 2014

Debatindlæg, “Udsigt til køkørsel for dansk velfærd” Jyllands-Posten, 10. juni 2014

http://www.tvsyd.dk/artikel/246252:Borgmestre-vil-have-parallel-motorvej