Udviklingsråd Sønderjylland deltog på Klimafolkemødet23 i Middelfart, og fortalte om erhvervsuddannelserne. Vi er med i EU projektet Fyrtårn 2, sammen med en række forskellige partnere. Sammen med Trekantområdet, Business Esbjerg og WorkLiveStay havde vi derfor stand på Klimafolkemødet, hvor vi informerede om de muligheder, der er inden for jobs i den grønne omstilling.

Projektet hedder Fremtidens Grønne Helte, og vi havde også en række af de unge helte med. Det er unge, der allerede selv er i gang med en uddannelse. Og her fortæller de, at de ofte bliver mødt af fordomme omkring deres person. Der er derfor brug for at tale erhvervsuddannelserne op. Vi kan ikke lave grøn omstilling uden håndværkere.

”Mange tror, at det kun er for dumme mennesker at tage en håndværkeruddannelse”, lyder det fra Jeppe Søgaard, der er i gang med en elektrikeruddannelse.

Og han suppleres af Nicolai Dalum Jensen, der er i lære som klejnsmed.” Når jeg er i byen, og jeg fortæller, at jeg er håndværker, så gider de ikke snakke”, fortæller han.

De er enige om, at de mange fordomme er med til at nedgøre deres fag. De er begge en del af EEOs ambassadørkorps (Erhvervsskolernes Elev Organisation), der tager rundt på skoler og messer og fortæller om fagene og mulighederne for at uddanne sig og få karriere. Og dermed blive en af Fremtidens Grønne Helte.

”Mange af mine kammerater har taget en HF eller HTX først. En af dem er nu i gang med en mekanikeruddannelse, og han fortryder, at han ikke bare gik i gang med det samme, i stedet for at bruge to år på HF først. Under en erhvervsuddannelse får man lærlingeløn, og kan hurtigt blive selvforsørgende og lave opsparing”, siger Nicolai Dalum Jensen.

Netop lønnen er det springende punkt, når de to er ude og holde foredrag. Efter foredraget er der mulighed for at stille spørgsmål. Og her er det første spørgsmål altid, hvad de tjener.

”Når jeg fortæller at en elevløn er på 15.000 kr., så er der mange, der bliver overraskede. De tror nemlig, at vi er lavtlønnede, men faktisk får man en ret god løn, også når man er udlært”, lyder det fra Jeppe Søgaard.

De to forsøger også at få de unge til at forstå, at et svendebrev ikke er ensbetydende med, at de skal være klejnsmed eller elektriker resten af livet.

”Der er rigtig gode muligheder for at videreuddanne sig og specialisere sig. Jeg elsker f.eks. at dykke, så jeg vil gerne bruge min uddannelse til at blive erhvervsdykker eller maskinmester. Jeg skal helt sikkert i retningen af noget offshore eller undervandssvejsning”, fortæller Nicolai Dalum Jensen.

Og der er to ting, de unge skal holde sig for øje, hvis de ifølge de to nuværende lærlinge vil have en lærlingekontrakt.

”De skal vise, at de er selvstændige. De unge skal tage sig sammen. Vis at du kan møde til tiden, og selv kunne transportere sig selv. Det faglige det skal mester nok få dig lært”, slutter Jeppe Søgaard.

Du kan se videoer af de forskellige jobmuligheder, der er i forbindelse med den grønne omstilling. Gå ind på YouTube og søg på Fremtidens grønne helte.